image

Ber om innspill om ledninger i grunnen

Nå deltar Norsk Vann i en komité som bistår med revisjon av NS 3070 Samordning av ledninger i grunnen. Denne legger føringer for VA-ledningenes plassering i grøftesnittet og avstandskrav til øvrig infrastruktur som kabler og fjernvarme, og så videre.

Det beskriver Norsk Vann i en artikkel.

Komiteens mandat er primært å revidere Del 1 – Avstandskrav, men også å se på behovet for revisjon av Del 2 – Kostnadsfordeling. For å sikre at revisjonen reflekterer bransjens behov, ønsker Norsk Vann konkrete innspill fra sine medlemmer angående hvilke områder som bør revideres. Dette kan for eksempel inkludere forslag til endringer i avstandskravene for å bedre samordningen av ulike ledninger.

Norsk Vann oppfordrer derfor alle interesserte til å komme med sine innspill og forslag til forbedringer, til Kjetil Flugund innen mandag 27. mai.

Tekst og bilde: Norsk Vann.