https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/03/rin_tekniskva1-1.jpg

Bekymret for smitte i rørene

avatarevuser
Oppdatert: 12 mars 2020
Avløp på den ene siden, vann på den andre. Veien for en eventuell smitte er kort. Rørlegger og rørinspektør Pål Eirik Larsen er bekymret for korona-smitte på jobben. Ber om diskusjon i bransjen.  – Bekymret? Ja, jeg er bekymret med tanke på tiltak denne bransjen må ta. Vi er nok mer utsatt for smitterisiko enn andre.  Det sier Pål Eirik Larsen, rørlegger og medeier i Teknisk VA AS på Notodden.  For ham selv og andre som jobber med avløp på den ene siden og vann på den andre, så er han bekymret for at veien for overføring av smitte kan være kort.

Føringer fra myndighetene

Han har ikke registrert noen særskilte føringer fra myndighetene for hvordan fagfolk i den bransjen skal forholde seg. Nå ber han om innspill på og gjerne en debatt om hvordan rørinspeksjonsbransjen kan og bør forholde seg.  – Jeg kan umulig være den første som tenker på dette. Hva mener andre i bransjen vi bør gjøre, spør han.  – Hva mener du selv?  – Vi må differensiere mellom HMS og sikkerhet for oss selv, og faren for å bidra til spredning. Førsteprioritet må være på at vi selv må unngå smitte. Dernest på å unngå spredning. Det med ren og skitten sone, for eksempel. Og desinfisering av alt utstyr.  – Der har man klare retningslinjer uansett, eller..? 

Ber om gode forslag

– Ja, men nå er vi kanskje på et nivå der vi kanskje bør bytte arbeidsklær mellom operasjoner. Jeg vet ikke. Jeg har ikke fasit. Det har ikke de på Stortinget heller. Men det er mange gode hoder ute i bransjen. Kan hende noen har gode forslag til hvordan vi kan bidra til sikkerheten, sier Larsen.  Folkhelseinstituttet sier smitte av korona gjennom vann er ansett som lite sannsynlig.  – Når det gjelder arbeidsmiljø knyttet til avløpsvann, kan vi ikke utelukke at smitte av koronaviruset kan overføres hvis man er i kontakt med avløpsvann ute på nettet eller i renseanlegg, opplyser Folkehelseinstituttet.  Arbeidstilsynet har ansvar for å følge opp at arbeidsplasser følger regelverket og beskyttelsestiltak på dette området. Det er ingenting som tyder på at man som arbeidstaker må ta andre forholdsregler når det gjelder koronaviruset enn for andre virus som kan spres via avløpsvann. I sjeldne tilfeller kan man få brudd og lekkasjer på ledningsnettet og avløpsvann kan komme inn i drikkevannsledninger.  – Det vil da være vanlig praksis å iverksette kokevarsel, og folk vil få informasjon om at vannet bør kokes. Eller eventuelt ikke drikkes, skriver Folkehelseinstituttet.