Behov for et krafttak i vannbransjen!

I rapporten «State of the Nation» er det beregnet et forfall i infrastruktur og offentlige bygg i Norge tilsvarende 2600 milliarder kroner. Avløpsanleggene får nest dårligste karakter (2), mens vannforsyningsanleggene får middels karakter (3). -Vannbransjen jobber allerede intenst med disse utfordringene, forteller direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann. - En rekke kommuner og interkommunale selskap har tunge investeringer på gang, men det er viktig å få hele landet med på et krafttak. RIFs rapport bidrar med økt oppmerksomhet om et viktig tema. Behov for investering i infrastrukturen Tall Norsk Vann har utarbeidet viser at det er behov for å investere 200 milliarder kroner for å oppnå akseptabel standard på vann- og avløpsanleggene i dag. I tillegg er det behov for ytterligere 290 milliarder kroner fram til 2030. -I Norge tar vi gjerne rent vann i springen og rent vann i naturen som en selvfølge, men slik er det ikke, sier Hofshagen. - Det er i sum behov for å investere 490 milliarder kroner i vann- og avløpsanleggene frem til 2030, for å møte befolkningsveksten, klimaendringene, skjerpede kvalitets- og sikkerhetskrav og behovet for økt fornyelsestakt på det omfattende ledningsnettet for vann og avløp. Trygt drikkevann På ett område er ikke Norsk Vann enig med RIFs konklusjoner. Det gjelder kvaliteten på drikkevannet fra de offentlige vannverkene i Norge. Statistikk fra SSB viser at tilnærmet 100 prosent av alle vannverkene leverte vann med tilfredsstillende hygienisk kvalitet, noe som er et oppsiktsvekkende godt resultat både nasjonalt og internasjonalt. -Selv om det er behov for å investere mer i vannforsyningsanleggene i årene som kommer, har drikkevannet i Norge allerede høy kvalitet, understreker Hofshagen. Trenger flere fagfolk For å kunne levere gode vann- og avløpstjenester fremover, er vannbransjen i Norge avhengig av de fire P-er: Politisk vilje, penger, planer og personell. Når det gjelder personell, har vannbransjen i disse dager en offensiv for å fortelle ungdom om hvilke spennende karrieremuligheter vannbransjen kan tilby, bl.a. via nettstedet www.jobbmedvann.no. - Søknadsfristen til samordna opptak nærmer seg, og vi oppfordrer ungdom som er opptatt av vann, miljø og teknologi om å vurdere en karriere i vannbransjen, avslutter Toril Hofshagen.