https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/02/sum-oslo-vav-109-1.jpg

Banebrytende innovasjonsprosess

avatarevuser
Oppdatert: 14 februar 2014
Prosessen følger rutinene for NHO/KS sitt leverandørutviklingsprogram. Vannbransjen har også tidligere hatt et prosjekt som har fulgt NHO/KS sitt Leverandørutvikingsprogram. Det som likevel gjør at vi denne gangen vil karakterisere prosessen som banebrytende, er at det først og fremst handler om en teknologi, som om man lykkes, vil få usedvanlig stor betydning i arbeidet med å redusere lekkasjer i all vanndistribusjon, skriver Vannklyngen i sin fredagshilsen. I tillegg er det helt åpenbart at henvendelsen retter seg mot andre kompetansemiljøer enn de som tradisjonelt er leverandører til vanndistribusjon. Vi har lenge - og i mange sammenhenger - snakket om at vannbransjen er overmoden for å hente inn teknologi fra leverandørene til offshoreindustrien. Dette er en klar invitt til leverandører fra offshoremiljøene. Vi har allerede fått tilbakemeldinger på at meldingen er oppfattet. I dag er styrt boring «hyllevare». Det som derimot ikke er løst, er muligheten for bore seg fra en bruker og ut til distribusjonsledningen. I denne siste stikkledningen inn til forbruker finner vi en betydelig andel av lekkasjen i nettet. Graving er kostbart, 30 - 70.000,- kroner pr. meter i tettbygde strøk. Det er også slik at det er huseier som eier stikkledningen. Når måleren er innenfor husveggen har forbrukeren ingen incentiver til å reparere en lekkasje før det enten renner inn i kjelleren, eller vannet uteblir. Den som finner en effektiv teknologi her, vil kunne løse det som er vannforsyningens mest betydelige utfordring. Besparelser på gravekostnader er en ting. Kostnader forbundet med konsekvensen av graving i tettbygde strøk er også en betydelig faktor, enten det er trafikkproblemer, adkomst til bygninger, eller trivsel, for den saks skyld. Her er det mange grunner til å lete etter løsninger. Den som finner løsningen har mulighet for en "multiplikasjonsfaktor" som er enorm. Dette er ikke noe norsk problem. Stikkledninger lekker i hele verden! Vi berømmer Vann- og avløpsetaten i Oslo som har valgt å benytte seg av NHO/KS sitt leverandørutviklingsprogram. At de også etterspør en teknologiutvikling som det virkelig er høyde i, står det stor respekt av. Vi gleder oss til fortsettelsen, skriver Vannklyngen til slutt.