https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/06/IFAT-041-Kopi-1.jpg

Bærum VA-dater Kassel

avatarevuser
Oppdatert: 01 juni 2016
At kommunale VA-avdelinger «dater» hverandre og får fullt treff på første forsøk hører med til sjeldenhetene. Det var nettopp det som skjedde under IFAT i München i går. Bærum kommune med sine 130.000 innbyggere har vært på jakt etter å utveksle kompetanse med en tysk by på omtrent samme størrelse. Kassel, med sine 200.000 innbyggere og en infrastruktur som ligner mye på Bærum, er en spennende partner for videre erfaringsutveksling, sier delegasjonslederen og prosjektlederen Arild Rydh. Fra prosjektenheten i kommunen hadde han med seg prosjektlederne Dan Gjerstad og Bjørn Pandum i tillegg til Sondre Dammen, som er ansatt som ny byggeleder i prosjektenheten. Han skal følge opp alle rørfornyingsprosjekter ute i felt de kommende årene. Tilretteleggeren Med eksportdirektør i det multinasjonale selskapet BKP Berolina Polyester GmbH & Co, Börje Persson som tilrettelegger ble det avtalte første møtet utvidet fra 30 minutter til nærmere halvannen time, og nå er det ingen tvil om at begge parter ønsker å knytte tette bånd innen sine fagfelt. -Som produktleverandør er vi interessert i at kommunene har best mulig bestillerkompetanse. Tyskland ligger langt fram også når det gjelder miljøkrav.Når vi får inngående kjennskap til kommunenes ønsker og krav kan bedre forstå kravene fra våre kunder, som er de utførende entreprenørene, Med høy kompetanse i alle ledd kan vi gjøre hverandre enda bedre. Bærum og Kassel kommuner har dessuten ansvar overfor sine innbyggere å forvalte VA-midlene på en best mulig måte, slår Persson fast overfor VVS aktuelt. Ulike temaer -Vi er de siste årene kommet opp på et kompetansenivå når det gjelder ledningsfornyelse, og da ønsker vi å strekke oss enda litt lenger ved å hente inn internasjonal erfaring. Vi tror også vi har kompetanse å dele med andre. Det er en rekke temaer som er relevant for oss. Det gjelder regelverk, anbudsregning og ulike krav til kvalitet på de produkter og tjenester som blir levert.  Det norske regelverket for rørfornyelse er nå under revisjon, og i forbindelse med dette arbeidet er det også nyttig for oss å få innspill fra Kassel. Vi vet at tyskerne har orden på sine saker og derfor gleder vi oss til videre samtaler. På kompetansejakt -Vi er på kompetansejakt under IFAT. Det er viktig at vi som byggherre tar i bruk de beste metodene, teknikkene og produktene og at vi som byggherre har den nødvendige kompetansen til å foreta de beste valgene, sier prosjektleder Dan Gjerstad. -Det gjelder både innen vann og avløp. Spesielt innen ledningsfornyelse av vannledninger er det mye spennende på gang. Vi har stor interesse innenfor dette feltet og vi er heldig som har ressurser til å gå foran som et godt eksempel i norsk sammenheng. Vi ønsker rett og slett å bidra til å heve kompetansen på nasjonalt nivå, og det kan vi gjøre også gjennom et vennskapssamarbeid med Kassel kommune, sier han. Møtet på IFAT blir i første omgang fulgt opp med skriftlig korrespondanse for deretter å møtes i Norge og Tyskland for å gi hverandre gode innspill i de faglige utfordringene begge kommunene står overfor i årene som kommer.