https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/02/2021-Norva24-Flagstad-Rorinspeksjon-Foto-Fogra-Reklamefoto-16-–-Kopi-2-1.jpg

Bærum øker tempoet på rørinspeksjon

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Bærum kommune har inngått rammeavtale med Norva24 Ringerike for rørinspeksjon for overvanns- og avløpsledninger, for å intensivere arbeidet med å sikre seg en god oversikt over tilstanden i ledningsnettet. Senioringeniør Reidar Kveine i Bærum kommunes planavdeling for vann og avløp forteller at rammeavtalen i hovedsak omfatter innvendig rørinspeksjon av kommunale overvanns -og avløpsledninger men også rørinspeksjon av private stikkledninger, spyling og oppsuging, fotografering av kummer, samt trasesøk i kombinasjon med kamerakjøring. Avtalen er i utgangspunktet inngått for en periode på to år med opsjon for Bærum kommune på forlengelse i ett pluss ett år. Han forteller at kommunen har hatt tilsvarende rammeavtaler tidligere og har god erfaring med dette. Viktig med systematisk rørinspeksjon Bærum kommune har i flere år drevet med systematisk rørinspeksjon. Det er en klar målsetting å inspisere alle overvanns-  og avløpsledninger som er eldre enn 50 år. -Rørinspeksjon gir oss veldig god input som vi kan legge til grunn for blant annet tiltaksutvelgelse. Etter slike inspeksjoner har vi et godt grunnlag for å se hvilke strekk vi skal prioritere, om de kan rehabiliteres eller om det er nødvendig å legge nye rør, forklarer han. Bærum har også en egen rørinspeksjonsbil, men for å få opp «volumet» på inspiserte ledninger ser vi et behov for også å ha en rammeavtale som kan ta unna de litt større oppdragene, forteller han Omfattende kartlegging Med denne rammeavtalen ønsker Bærum å foreta Systematisk kartlegging Feillokalisering etter driftshendelser Kartlegging av tilstand på eksisterende anlegg i forbindelse med planlegging av renovering Kartlegging av private stikkledninger som grunnlag for eventuelle pålegg om utbedring Kontroll av nyanlegg og renoverte ledninger utover entreprenørens egen dokumentasjon Dette ersærlig aktuelt i forhold til svanker, deformasjoner og rørskader. Bærum kommune stiller krav om at all rapportering skal utføres etter Norsk Vann rapport 234/2018. -Så langt opplever vi at operatørene og ledelsen i Norva24 Ringerikeer opptatt av et godt samarbeid med oss som oppdragsgiver. Dette er en viktig jobb for oss og for våre innbyggere. Et trygt og godt ledningsnett er avgjørende for å opprettholde gode tjenester, samtidig som vi ser på dette som et viktig bidrag i miljøarbeidet i kommunen, sier Kveine. Viktig for Norva24 Daglig leder i Norva24 Ringerike, Ivan Gammelseter, sier at rammeavtaler som dette er viktig for selskapet. -Vi har de senere årene lagt ned store ressurser på å utvikle gode rørtjenester. At Bærum kommune velger oss er selvsagt gledelig. Jeg kjenner meg trygg på at vi skal levere i henhold til avtalen. Vi skal være et firma som blir en førende samarbeidspartner innenfor vedlikehold av infrastruktur under bakken. Vi skal vinne kontrakter på grunn av vår kompetanse og kapasitet. Vi har kompetente mannskaper og godt egnet utstyr for de ulike oppdragene, Det får vi nå mulighet til å vise i Bærum kommune, og den jobben gleder vi oss til å utføre i tett dialog med kommunens dyktige medarbeidere på dette feltet, sier Ivan Gammelseter.