https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/02/Sweco-besok-Olimb-095.jpg

Bærum krever dokumentasjon på foringer

avatarevuser
Oppdatert: 10 februar 2015
-Vi lar oss ikke lenger avspise med påstander om markedets beste produkter i glansede brosjyrer. Vi vet at kvalitet koster, men vi skal også vite nøyaktig hva vi betaler for. Derfor bygger vi nå en testrigg for installasjon av strømpeforinger ved Griniveien, nordøst i Bærum, opplyser overingeniør Arild Rydh i prosjektenheten i Bærum kommune. De fem NoDig entreprenørene NCC, TT-teknikk, Olimb, Aarsleff og Kjeldaas er invitert inn i samarbeidet med Bærum kommune, der de ulike produktene og metodene skal testes ut under ulike forhold. Ett skritt videre Bærum kommune har tidligere gått i bresjen for å bygge opp en teknisk bank om tilstanden på gamle fòringer, og nå går kommunen ett skritt videre for å sikre at produktene som blir lagt i bakken holder den kvaliteten som produsentene beskriver fra fabrikken. De ulike typene foringer skal monteres ute i felt og kommunen ønsker å kartlegge og dokumentere kvalitet i alle ledd fra produksjon til ferdig anlegg, opplyser overingeniør Arild Rydh. -I forbindelse med gjennomføring av prosjekter for rehabilitering av avløpsledninger med filt- og glassfiberstrømper, har en rekke forskjellige problemstillinger dukket opp. Dette gjelder spesielt i forbindelse med monteringsfasen, sier Rydh. -Vi ønsker å etablere denne riggen for å få avklart konsekvenser for det endelige sluttproduktet til den enkelte leverandør. Hensikten er å teste forhold som kan oppstå i montasjefasen og hvilken innvirkning dette har for ferdig herdet strømpe, enten det er filt eller glassfiber. Testrigg klar i mai Testriggen skal stå klar for oppstart i mai, og tilbakemeldingene fra entreprenørene har vært positive allerede få dager etter at vi gikk ut med henvendelsen om samarbeid, forteller Rydh. -Nå vil vi skaffe oss kompetanse slik at vi ut fra egen erfaring i vår egen kommune kan slå fast at det ene produktet har fordeler som andre produkter ikke har. I dag vet vi altså ikke om glassfiber er bedre egnet i det lange løp enn en filtstrømpe. Det vi vet er at vi har tre-fire dyktige entreprenører innen NoDig, men vi kan ikke med sikkerhet slå fast hvem som er best for de ulike forhold som vi møter. I tillegg til selve utførelsen med de ulike produktene er det kravet til dokumentasjon som vil ha høyeste prioritet, understreker Rydh. -Vi har benyttet strømpeforinger i mange år og mener vi har tilegnet oss god kompetanse på dette feltet. Vi tror derfor andre kommuner vil ha stor nytte av det prosjektet vi nå setter i gang. Bærum kommune er villig til å bruke noen kroner på dette fordi vi vet vi vil få igjen pengene i framtidige prosjekter, avslutter Rydh. Positive entreperenører Vi har snakket med tre av entreprenørselskapene, nemlig Kjeldaas, Aarsleff og Olimb. Alle berømmer Bærum kommune for initiativet og de sier også ja til et samarbeid. Prosjektleder i Kjeldaas AS, Hendrik Panman, markedssjef Stein Hansen i Aarsleff AS og salgssjef Svein Rune Myhre i Olimb ønsker alle å bidra til et konstruktiv samarbeid som kan føre til økt NoDig aktivitet i Norge. Aktørene kjenner hverandre godt, blant annet fra «Strømpeforum Norge», som rådgiver Arve Hansen i VA-teknikk dro i gang i fjor. Gjennom dette prosjektet kan fordeler og ulemper, svakheter og styrker med de ulike produktene og metodene komme klart fram, og det er både entreprenørene, rådgiverne og ledningseierne tjent med, mener entreprenørselskapene.