https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/09/Baerekraftprisen-–-Kopi-1.jpg

Bærekraftsprisen til Bergen kommune

avatarevuser
Oppdatert: 07 september 2021
NORSK VANN ÅRSKONFERANSE 2021: Bergen kommunes vann- og avløpsvirksomhet er best på bærekraft i norsk vannbransje. Det mener Norsk Vann, som står for tildelingen av prisen. Det var en svært fornøyd fagdirektør i Bergen kommune, Magnar Sekse, som mottok prisen under åpningen av Norsk Vanns årskonferanse nettopp i Bergen i formiddag. -Jeg er stolt og glad over denne pristildelingen, sa Magnar Sekse, samtidig som han takket alle ine medarbeidere i vann og avløpsetaten og Bergen Vann KF. -Vi trenger påfyll av nye og engasjerte folk, og vi skal jobbe med å videreutvikle satsingen innen bærekraft og sirkulærøkonomi. Vi som jobber i kommunen sitter ved rattet og kan være med å styre utviklingen. Bergen skal være en foregangskommune i norsk vannbransje, sa Sekse. Prisen er ekstra kjærkommen etter flere turbulente år med omorganisering av vann- og avløpstjenestene i kommunen. Samarbeidet mellom Vann- og avløpsetaten og Bergen Vann KF ble organisert i en bestiller-utfører modell i 2004. Det har imidlertid vært en del motsetninger mellom kulturene i de to organisasjonene og etter en lengre prosess er det nå klart at tjenestene igjen samles i den kommunale etaten spesielt med tanke på beredskap og samfunnssikkerhet og med nettopp Magnar Sekse som toppsjef. Bergen kommune ble tildelt prisen for 2021 blant annet på bakgrunn av sine tiltak på overvannshåndtering, der det blant annet  er utarbeidet en kommunedelplan for overvann, som sikrer at blågrønne løsninger for overvannshåndteringer er førstevalget. Bergen har en høy andel NoDig i sitt arbeide, og ligger på ca. 35 % for vann og ca. 80 % for avløp. Prisvinneren er på grunn av biogassanlegget og turbiner tilknyttet vannproduksjonen, totalt sett 57 % selvforsynt med energi. Reduksjon av energiforbruk fra 2018 til 2020 er på hele 15 %, og det forventes ytterligere reduksjoner i årene fremover. I Bergen kommune er det en politisk ambisjon om at alle kommunale byggeplasser skal være utslippsfrie fra 2025, og i 2020 ble den første kontrakten om utslippsfrie byggeplasser signert. I 2021 er de første anleggsarbeidene med elektriske gravemaskiner i gang, med gode erfaringer. Fra 2020 er konkurranser om entrepriser vektet med 30 % på fossilfri anleggsplass, fra 2023 vil dette bli et kvalifikasjonskrav. I tillegg jobbes det konkret og målrettet med Bærekraftig virksomhetsstyring og bærekraftig vedlikehold, og det er god progresjon i fornyelsen av ledningsnettet, som er på et bærekraftig nivå basert på grundige risikobaserte analyser.Andre stikkord er Lekkasjereduksjon, Kommunikasjon og informasjon, Sirkulær Økonomi, og Klimagassutslipp Kommunen har i tillegg utmerket seg gjennom å delta aktivt i nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter, innenfor tema som er relevant for vannbransjens bærekraft. Bergen kommune har bidratt aktivt i å formidle tiltak innenfor bærekraft, og på den måten gitt overføringsverdi til andre i bransjen. Mange av medarbeiderne har gitt verdifulle bidrag til bransjens arbeide, gjennom deltakelse i Norsk Vanns fagkomitéer og i styringsgrupper i Norsk Vanns ulike prosjekter. I tillegg til å delta aktivt på den nasjonale arena for vannbransjen, er sentrale medarbeidere i kommunen  aktive på den internasjonale arena, og fagdirektør Magnar Sekse er en etatsjef som utfører et viktig arbeid på vegne av bransjen, blant annet i den europeiske bransjeorganisasjonen EurEau, og som leder av Nasjonalkomiteen for IWA.