https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/10/NorskVannBaerekraftpris2020-scaled-1.jpg

Bærekraftprisen 2020: – En inspirasjon for vannbransjen!

avatarevuser
Oppdatert: 27 oktober 2020

Godt Vann Drammensregionen (GVD) er tildelt Norsk Vanns bærekraftpris for 2020. 

Tekst og bilde: Norsk Vann Prisvinneren Godt Vann Drammensregionen» (GVD) er et samarbeidsprogram mellom seks kommuner og Glitrevannverket IKS. Formålet er å øke partenes evne til å realisere felles mål innen vannforsyning og avløpshåndtering. Og Norsk Vann gir bærekraftprisen til GVD nettopp på grunn av det langvarige samarbeidet mellom kommunene Modum, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Holmestrand og Asker samt Glitrevannverket IKS, der bærekraftig forvaltning av vannressursene er nedfelt i formålet.

- Et helheltlig arbeid

GVD driver blant annet med et omfattende arbeid med lekkasjekontroll av vannledninger, og samarbeidet har resultert i at vannforbruket i 2019 var 13,8 prosent lavere enn i 2004. Dette til tross for befolkningsveksten i regionen. Norsk Vanns jury trekker også fram Godt Vann Drammensregionens «helhetlige arbeid med flere av bærekraftdimensjonene – økonomisk, sosialt og miljømessig.» - Det dere får til er til inspirasjon for hele vannbransjen, sier Breen. Det var direktør i Norsk Vann, Thomas Breen, som delte ut prisen til leder for programstyret i GVD; Marius Asheim, under et møte i Drammen sist onsdag. - Det er en stor ære å få dele ut en av de gjeve prisene i bransjen vår til dere i Godt Vann Drammensregionen. Dere er et samarbeidsprosjekt som er tuftet på bærekraft og som kan vise til konkrete og gode resultater. Det dere får til er til inspirasjon for hele vannbransjen, sier Breen.

Bærekraft er et viktig mål for bransjen

Det er femte gang Norsk Vann deler ut Bærekraftprisen der hovedkriteriene er at prisvinneren har fått oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med bærekraft og gjennomført tiltak som blant annet kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann. - Bærekraft er et viktig mål for bransjen vår og de samfunnskritiske tjenestene vi skal levere. Vann- og avløpssektoren står foran store utfordringer, blant annet skal det investeres 320 milliarder kroner de neste 20 årene for å sikre kvalitet i vannforsyning, overholdelse av rensekrav og møte utfordringene som kommer som følge av klimaendringer. Det er i hovedsak innbyggerne som skal betale for dette, og vi som bransje må sikre klok forvaltning av deres penger. Da kreves det mot til å tenke nytt og langsiktig, både om vann som fag, og om hvordan vi organiserer produksjon og levering av tjenestene. Derfor er det en viktig pris, med diplom og tilhørende oppmerksomhet, dere har gjort dere fortjent til. Gratulerer som mottaker av Bærekraftprisen 2020!

- Man blir ydmyk og stolt

Overrekkelsen av prisen ble foretatt i sammenheng med onsdagens møte i programstyret for Godt Vann Drammensregionen, og det var leder for programstyret, Marius Asheim, som tok imot diplomet. - Man blir ydmyk og stolt av å få en slik pris. Det betyr mye for oss at arbeidet vi gjør blir sett og verdsatt, og det gjør oss motivert til å fortsette å jobbe med temaet, sier Asheim. - Jeg vil rette en stor takk til de som jobber i og med GVD, det er dere som har gjort at vi får denne prisen, sa han, og lovte å sende diplomet på rundgang i medlemskommunene.  Godt Vann Drammensregionen vant også Norsk Vanns omdømmepris i 2017. Om Godt Vann Drammensregionen Godt Vann Drammensregionen (GVD) er et unikt samarbeidsprogram bestående av vann og avløp i Modum, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Asker og Holmestrand kommune, samt Glitrevannverket IKS. Formålet er å øke samarbeidspartenes evne til å sørge for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til innbyggerne. Om Norsk Vann Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen i Norge, og har som formål å hjelpe medlemskommunene og interkommunale selskaper med å levere trygge og gode vann- og avløpstjenester til innbyggerne. ________ Juryens begrunnelse i sin helhet: Årets bærekraftpris går til en virksomhet som gjennom lang tid har jobbet helhetlig med bærekraft, innenfor flere av bærekraftdimensjonene – økonomisk, sosialt og miljømessig. Norsk Vann tildeler Bærekraftprisen 2020 til samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen. Prisen gis for GVDs langvarige samarbeid mellom kommunene Modum, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Holmestrand og Asker samt Glitrevannverket IKS, der bærekraftig forvaltning av vannressursene er nedfelt i formålet. Samarbeidet har resultert i at vannforbruket i 2019 var 13,8% under nivået for 2004. GVD driver et omfattende arbeid med lekkasjekontroll på vannledninger med følgende delaktiviteter/delprosjekter:
  • Aktiv lekkasjekontroll i felt
  • Analyse av vannforbruk og vanntap
  • Forvaltning av forbrukssoner (etablering og overvåking)
Samarbeidet har siden utviklet seg til å omfatte flere områder av betydning for medlemskommunene innenfor vann og avløp, der bærekraft har vært en drivende kraft. GVD driver også et omfattende informasjonsarbeid overfor kommunenes innbyggere, og mottok i 2017 Norsk Vanns omdømmepris. I tillegg deltar flere av medarbeiderne aktivt i utvikling av bransjen gjennom å dele kunnskap og erfaringer med resten av bransjen, gjennom deltakelse i fagkomitéer og styringsgrupper for Norsk Vann prosjekter, og gjennom en rekke foredrag og presentasjoner under arrangementer i regi av Norsk Vann og andre, og artikler til Vannspeilet. GVD deltar dessuten i trainee-ordningen. ________ Tidligere vinnere av Bærekraftprisen 2016 – Hias IKS 2017 – Vestfold Vann og Tønsberg kommune 2018 – Tromsø kommune 2019 – Asker kommune