https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/10/Eurofins-partners-1.jpg

Avdekker bakterier og E.coli raskere

avatarevuser
Oppdatert: 30 oktober 2015
Det er også enklere å skille mellom koliforme bakterier og E.coli. Det påvises oftere koliforme bakterier enn tidligere. Det skriver laboratoriegruppen Eurofins med norsk hovedkontor i Moss i en pressemelding. Høsten 2014 ble det gjennomført endringer i referansestandard for analyse av koliforme bakterier og E.coli i drikkevann (NS-EN ISO 9308-1). I henhold til fastsatte frister gjennomførte Eurofins tilsvarende endring i sin analysemetode i sommer Eurofins bruker referansestandarder for hver enkelt analysemetode der dette er tilgjengelig. Disse standardene beskriver en offentlig godkjent analysemetode og hvilke prøvetyper den er egnet til. Høsten 2014 ble referansestandard for analyse av koliforme bakterier og E. coli i drikkevann endret (NS-EN ISO 9308- 1). Denne standarden oppgis som referansestandard i drikkevannsforskriften og metoden benyttes derfor av blant annet Eurofins. Alle laboratorier som ønsker å henvise til denne referansestandarden i sine analyserapporter er forpliktet til å gjennomføre endringene i metoden. Denne endringen ble pålagt utført i løpet av våren 2015. Eurofins har siden juni utført analyse av koliforme bakterier og E. coli i henhold til oppdatert referansestandard. Endringen i metoden gir resultater på koliforme bakterier og E.coli allerede etter ett døgn. Det betyr at tiltak kan igangsettes raskere ved påvisning av disse bakterieartene enn tidligere da endelige resultater først ble klare etter to døgn. Metoden fanger opp flere typer koliforme bakterier enn den gjorde før endringen. En annen fordel med ny metode er at det nå er enklere for laboratoriet å skille mellom koliforme bakterier og E. coli. Det betyr igjen at påvisningen av eventuell E. coli er sikrere med ny metode og det bidrar til økt sikkerhet i kontrollen av vårt drikkevann. Etter tre måneder med bruk av den nye metoden har Eurofins erfart at det nå oftere påvises koliforme bakterier i drikkevann enn før endringen. En art er bekreftet og artsbestemt og dette bekrefter at metoden bygger på et prinsipp som detekterer andre koliforme bakterier enn tidligere. Eurofins Norge Eurofins Norge er en del av den internasjonale laboratoriegruppen Eurofins Scientific som er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. Eurofins Scientific har mer enn 19.000 ansatte fordelt på over 200 avdelinger i 38 land. Eurofins er det største laboratoriet i Norge, og den ledende leverandøren av analyser innen miljø, mat, fôr og landbruk. I tillegg tilbyr selskapet kursvirksomhet og rådgiving innen flere områder. Med avdelinger sju steder i landet er selskapet landsdekkende.