https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/09/as-kommunehus.jpg

Ås kommune best på vann og avløp

avatarevuser
Oppdatert: 02 september 2018
Standarden på de kommunale vann- og avløpstjenestene er i en positiv utvikling. Det mener Norsk Vann som viser til sin årlige tilstandsvurdering av tjenestene, som har pågått siden 2003. Ås kommune er kåret til årets beste kommune for 2017, skriver Norsk Vann i en pressemelding. At Ås kommune gjør det så bra i denne målingen er  en kjærkommen oppmerksomhet til kommunen som også blir vertskommune for vannbransjens nye kompetansesenter som nå er under planlegging. Henger høyt I 2017 var det 83 kommuner og 10 vann- og avløpsselskap som deltok i tilstandsvurderingen, kalt bedreVANN. Disse kommunene og selskapene sørger for vann- og avløpstjenester til ca. 3 millioner innbyggere. bedreVANNs vurderingskriterier er strengere enn statlige krav til tjenestene, så det henger høyt å oppnå kvaliteten «god standard». - De vann- og avløpsvirksomhetene som oppnår god standard, satser også tungt på forhold som sikkerhet og bærekraft i tillegg til å innfri alle regelverkskrav til vann og avløp, forteller Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann. Bærekraftig utvikling Standarden på vann- og avløpstjenestene har blitt stadig bedre i de årene vannbransjen har benyttet bedreVANN til tilstandsvurdering. Resultatene for 2017 er omtrent på samme nivå som i 2016. Årets vurdering er utvidet med resultater om virksomhetenes bærekraft i henhold til en nasjonal bærekraftstrategi som Norsk Vanns årsmøte vedtok i 2017. - De seks kommunene med topp score for vannforsyningen i 2017 er Klepp, Gjerdrum, Ullensaker, Sørum, Nesodden og Hvaler, forteller Norsk Vanns prosjektleder Arnhild Krogh. - Kommunene med topp score på avløpstjenesten er Ås, Rælingen, Lardal, Larvik og Mandal. Ås kommune best Ås kommune oppnådde den beste tjenestekvaliteten av alle deltakerne i 2017, med kvalitetsindeks 4 på avløp og 3,6 på vann, og de er derfor kåret til «Årets bedreVANN kommune 2017». Ås kan dokumentere en positiv utvikling helt siden kommunen ble med i bedreVANN i 2011, og de har satset på å utvikle en bærekraftig og kostnadseffektiv tjenesteproduksjon. - Det er en ære å bli kåret til årets kommune, uttaler Olaug Talleraas, enhetsleder ved kommunalteknisk enhet. - De største fokusområdene for oss er å redusere lekkasjetapet og fremmedvann i det kommunale ledningsnettet. Målet er å oppnå nullvisjonen for vannlekkasjer og fremmedvann.