Årsmøtet 2016 på Holmen Fjordhotell

Rørinspeksjon Norges årsmøte og fagdager 2016 blir på Holmen Fjordhotell i Asker 24.-26.august. Dermed blir årsmøtet lagt til samme sted som i fjor, - et sted svært mange deltakere var godt fornøyd med. De enkelte faggruppene går nå i gang med i spikre sitt faglige program. Styret har også startet arbeidet med hovedprogrammet. Her vil det blant annet bli oppdatering av arbeidet med det nasjonale kompetansesenteret for ledningsteknologi i tilknytning til universitetsmiljøet på Ås i Akershus.
Egen invitasjon vil bli sendt ut til utstillere i løpet av kort tid. Det er viktig å merke seg at utstillerområdet på Holmen er noe begrenset.  Programmet for fagdager og årsmøte vil foreligge før sommerferien. Vi vil også komme tilbake  til muligheter for påmelding. For alle medlemmer i RIN som ønsker faglig oppdatering og hyggelige dager med godt sosialt fellesskap er det bare å merke av datoene for årsmøte og fagdager.