Årsmøtepapirene på medlemssidene

Det ble et innholdsrikt og flott årsmøte for RIN i Tromsø. Tilbakemeldingene etter samlingen med årsmøte og fagdager har vært positiv, og vi tror de aller fleste var godt fornøyd med utbyttet. Sekretariatet har nå lagt ut årsmøtepapirer, foredrag og artikler knyttet til årsmøtet: Disse finner du her  https://www.rin-norge.no/membership-login/avholdte-kurs-2/arsmoter/2017-2/ Vi presiserer at du må trykke på fanen «Avholdte kurs» + 2017-mappen for å komme til dokumentene. Det ble ikke fattet vedtak om hvor neste årsmøte skal legges, men det ble antydet at styret bør vurdere å alternere rundt om i landet. Kanskje kan aktive RIN-medlemmer rundt om i landet komme med innspill om å legge årsmøte og fagdager til sitt eget nærområde, og på den måten bidra til at RINs medlemmer får et bredere innblikk i hva som skjer rundt om i de enkelte deler av landet. Tromsø kommune var en god bidragsyter inn mot årets samling, og skal ha takk for gjestfrihet og tjenlig vær, som det heter.