https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/05/Arnhild-Krogh-2-1.jpg

Arnhild takker av i Norsk Vann

avatarevuser
Oppdatert: 19 mai 2021
Arnhild Krogh takker for seg etter nærmere seks år som rådgiver i Norsk Vann. Dermed er den formelle samarbeidsperioden som observatør i styret til Rørinspeksjon Norge også over. -Arnhild har vært en god og konstruktiv kontakt inn mot Norsk Vann, sier styreleder i RIN, Reidar Kveine, som håper på et like godt samarbeid med hennes etterfølger. Nå går turen tilbake til Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, som prosjektleder i avdeling for store utbyggingsprosjekter. Tett på store prosjekter Det betyr at hun vil få ulike utredningsoppgaver for kommende prosjekter i Oslo VAV.* -Jeg håper å komme enda tettere på faglige utfordringer i spennende prosjekter, sier hun til RIN. - Årene i Norsk Vann har vært både spennende og allsidig. Som rådgiver har jeg hatt et spesielt ansvar for oppfølging av spørsmål omkring ledningsnett, brannvann og overvann. Jeg har vært prosjektleder for bedreVANN og sekretær for VAnnforsk. I tillegg har jeg vært Norsk Vanns kontaktperson for samordning av ledninger i grunnen, og ikke minst Norsk Vanns styremedlem i SSTT og kontaktperson mot Rørinspeksjon Norge. Bredt kontaktnett I dette arbeidet har jeg møtt svært mange i norsk vannbransje og har også opplevd et godt faglig miljø i Norsk Vann. Kontakten med RIN og SSTT har gitt meg en bred horisont på det som rører seg ute i det norske og nordiske miljøet.  Samarbeidet om kursutvikling både i RIN og SSTT har vært en viktig del av kontakten mellom de to organisasjonene og Norsk Vann. Som følge av jobbskiftet trer Arnhild Krogh ut av styret i SSTT og som kontaktperson inn mot RIN, men hun er ikke i tvil om at hun fortsatt vil ha god kontakt inn mot foreninger og organisasjoner i norsk vannbransje. Oslo VAV er aktivt med både i SSTT og RIN, minner hun om. Arnhild Krogh begynner i sin nye stilling i Oslo VAV i august, og takker for seg i Norsk Vann i slutten av juni.