https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/05/Tom-A-1.png

Årets vannpris til Tom A. Karlsen

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Ledningseksperten og senioringeniøren Tom A. Karlsen i Cowi i Fredrikstad er utnevnt til vinner av Vannprisen 2022. Gjennom et langt yrkesliv har han bidratt til kompetanseheving innen rådgiverbransjen. -Vårt kall blir å finne de optimale løsningene ut fra hensynet til miljø, teknikk og økonomi. Vi står ikke bare ovenfor tekniske og miljømessige utfordringer, men også administrative / organisatoriske, sier han til SSTT i forkant av årets Hallingtreff som arrangeres på Ål og Geilo 13.-15. juni. Der er det drøyt 300 deltakere som garantert vil hylle denne «vannmannen». Tom A. Karlsen kan være både lun og tydelig i sin tale. Blant annet er han tydelig på at de største hindringene for en effektiv vannbransje er gjeldende lovverk og offentlig saksbehandling. -Vi står bakerst i køen til tross for våre leveranser av verdens viktigste næringsmiddel og til tross for at det er penger i Sareptas krukke, sier Tom A. Karlsen. Etter en mannsalder i faget ønsker han nå blant annet å veilede fagfolk i temaet undervannsledninger. Lang fartstid Tom A. Karlsen ble uteksaminert fra NTNU (den gang NTH) i 1976 med hovedfagene Vann- og avløpsteknikk – Rensing av vann og veiprosjektering. Han har hele sitt yrkesliv vært ansatt i COWI (gjennom firmaene Østlandskonsult, Interconsult og ICG). Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner, og skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988, og blir i år delt ut for 32. gang. Fra juryens begrunnelse: «I de 45 årene i yrkeslivet har Tom A. Karlsen arbeidet i hele bredden av VA-faget. Det som likevel skiller seg ut, er hans bidrag for å sikre gode materialvalg og kanskje spesielt knyttet til inntaks- og utslippsledninger for vann og avløp. Tom A. har med sitt åpne, tillitsfulle og ydmyke vesen vært en bauta for både nyutdannede og mer erfarne ingeniører i en årrekke. Hans fremstilling- og formidlingsevne har hevet VA-fagets anseelse i hele bransjen. Tom A. Karlsen er respektert i hele rådgiverbransjen og har bidratt til å heve bransjens kompetanse. I tildeling av Vannprisen legges det stor vekt på bidragene som kommer hele VA-bransjen til gode: Utarbeidelse av VA-miljøblader for inntak- og utslippsledninger Kravspesifikasjoner for vannkummer (RIN) Utgivelse av boken «undervannsledninger – utfordringer og løsningsmuligheter Sistnevnte bok er utarbeidet i samarbeid med Hallingplast og er kostnadsfritt tilgjengeliggjort for alle i Vannbransjen. – «Vi gratulerer Tom A. Karlsen med Vannprisen. Han har gjennom et langt yrkesliv hevet VA-rådgiverens anseelse sier Sigmund Tøien leder av RIFs ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk. – «Tom A. er en dyktig fagperson med gode formidlingsevner. Vi gratulerer så mye til prisvinneren!», sier Elisabeth Elgsæter, styreleder i Norsk vannforening.  Leder i SSTT, Borghild T. Folkedal og leder i Rørinspeksjon Norge, Reidar Kveine, stiller seg også i gratulantenes rekker. Det planlegges som vanlig et seminar i forbindelse med utdeling av Vannprisen, med temaer som prisvinneren har jobbet med i løpet av sin karriere. Dato, sted og foredragsholdere vil bli publisert på Vannforeningens og RIFs hjemmesider, i tillegg til RIN og SSTT sine nettsider.