Årets største VA-treff godt i gang

Tirsdag kveld inviterte Driftsassistansen i Hordaland med daglig leder Arne Bergo i spissen, til felles middag og nettverkskveld i Høvleriet. Her var de på plass, driftsoperatørene, fagarbeiderne, planleggare, ingeniører, rådgivere og andre fra kommuner, kommunale og interkommunale vann og avløpsverk, leverandører og entreprenører. Alle er kommet til Haugesund av flere årsaker, men viktigst er den sosiale møteplassen, aktuelle seminarer og jakten på produktnyheter og samarbeidsrelasjoner. Etter at fagdirektør i Bergen kommune, Magnar Sekse, har ønsket velkommen onsdag morgen er det presentasjon av de tre nominerte kandidatene til årets Vannbransjepris på Vestlandet. Haugesund er kjent for sine ulike prisutdelinger, og vannbransjen må selvfølgelig være i det gode pris-selskap. Nominasjoner og priser De nominerte er samarbeidsprosjektet mellom Haugesund og Karmøy kommune som har realisert Årabrot renseanlegg, Rossabøtunellen og nytt driftsoverløp Rekavika. Dette er historien om veien fra ingen rensing til ingen utslipp i Karmøysundet. Den andre kandidaten er Fjellvar vatn, avløp og renovasjon i Fjell kommune. Drikkevannsforsyningen i kommunen hadde ikke tilfredsstillende kildekapasitet og heller ikke godkjent reservannforsyning. Dermed investerte kommunen totalt 27 millioner kroner i et nytt Bildevatn vannverk. Tredje kandidat er Bergen kommune for sitt prosjekt med å sikre nok drikkevann for framtida med ny dam ved Svartavatn i Gullfjellet. Med en forventet befolkningsvekst på 100.000 fram til 2040 var det behov for tiltak for å sikre nok drikkevann til byens befolkning. Bergen kommune har bygget en 39 meter høy demning med et magasinvolum på 8,6 millioner kubikkmeter, nok til fire måneders reservevann. Det er deltakerne under VA-dagane 2015 som skal stemme fram vinneren. Under konferansen blir det også kåring av Vestlandets beste drikkevann og utdeling av DIHVA-prisen.