https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/01/Steg-entreprenor-Kopi.jpg

Alt klart for Hallingtreff

avatarevuser
Oppdatert: 12 januar 2016
Norsk Vann ble under fagdagene til Tekna og NTNU forrige uke anklaget av underdirektør Kjetil Tveitan i Folkehelseavdelingen i Helse og omsorgsdepartementet for en for passiv holdning til ledningsfornyelse. Under Hallingtreff vil direktøren i Norsk Vann Toril Hofshagen trolig kommentere følgende uttalelse fra underdirektøren Tveitan. Han sa følgende i Trondheim: «-Jeg registrerer en uvilje i deler av bransjen til fornying. Jeg hører at vi har så mye vann at vi kan sløse med drøyt 30 prosent av det som produseres. Dette er en argumentasjon jeg har lite til overs for.» Hvordan stanse forfallet? Det er et faktum at norsk ledningsnett er preget av forfall. Det betyr vannlekkasjer, tap av avløpsvann, innlekking av fremmedvann og kapasitet. Direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann, som representerer norske kommuner, må derfor svare på om kommunene holder høyt nok tempo. Det blir også stilt spørsmål ved om hva som begrensinger en sterkere grad av fornying. Kanskje har Norsk Vann mer i sin «verktøykasse»? Det forventer treff-deltakerne å få svar på. NoDig metoder som settes under lupen er utblokking, der Båsum Boring og Steg Entreprenør deler sine erfaringer sammen med Skedsmo kommune. Strømperenovering i avløpsledninger er temaet der entreprenørene Olimb og Kjeldaas skal komme med dagsaktuell informasjon. Her kommer også Bærum kommune inn og deler sine erfaringer med denne NoDig metoden. Aktive kommuner Porsgrunn kommune er en av de mest aktive NoDig kommunene i landet, og Stig Hernholm i kommunalteknisk avdeling vil fortelle om hvordan kommunen gjennomfører sin ledningsfornyelse med tanke på utskifting, NoDig eller kombinasjon av dette. Fagsjef i prosjektavdelingen for vann og avløp i Os kommune, Tore Andersland, gir et innblikk i hvordan hans kommune angriper utfordringene med ledningsfornyelse. Os kommune har en høy lekkasjeprosent på vann, og hva tenker kommunen om dette? Overingeniør Dag Lauvås i Drammen kommune er opptatt av gode, offentlige innkjøpsordninger for effektiv ledningsfornyelse. Han spør derfor om norske kommuner har nok fagfolk med kompetanse, og om innkjøpene kan gjennomføres på en «smartere» måte. Han vil også ta for seg hvordan en kommune kan velge ut de «riktige» prosjektene for ledningsfornyelse. Det blir også en plenumsdebatt der rådgiver Tom A. Karlsen i Cowi AS spør om det ligger an til et taktskifte innen NoDig i Norge. Her deltar representanter fra kommunene Skedsmo, Drammen, Bærum, Porsgrunn og Os i tillegg til direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.