https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2015/09/pipeliner-1.jpg

Allsidig fagtreff på Gardermoen

avatarevuser
Oppdatert: 23 september 2015
Tirsdag 20.oktober blir de nyeste vannbehandlingsrapportene fra Norsk Vann, og aktuelle erfaringer fra anlegg og prosjekter drøftet. Stikkord for parallell A: planlegging og dimensjonering av vannbehandlingsanlegg, erfaringer fra Harstad VBA og nye Flåte VBA, vannkvalitet på ledningsnett og beleggdannelse og presentasjon av resultater fra undersøkelser i flere vannverk, for å nevne noe av det som skjer i denne sesjonen. SSTT gir deg en grundig gjennomgang av gravefrie løsninger i parallell B. Først gis det en oppskrift på hvordan finne ledningene som bør skiftes ut. Metoder for redusert graving blir deretter grundig behandlet. Strømpeforing og PE-rør som siste tema gir en solid ballast for å kunne vurdere denne typen tiltak og kontrollere arbeidet. I denne sesjonen presenteres også resultatene av strømpeprosjektet i regi av Bærum kommune. Se egen sak om dette prosjektet tidligere i bladet. Dag 2 er viet et ønske om i enda større grad å skape en arena for erfaringsutveksling hvor alle deltar aktivt. Parallell A er et forum for drift av koaguleringsanlegg. Innleggene er fokusert på deling av kunnskap og erfaring fra drift, og det er satt av god tid til diskusjon og spørsmål. Parallell B er en Workshop om vannforbruk, som er en del av et pågående Norsk Vann prosjekt, Det starter med å gi et bilde av de harde fakta om vannforbruket. Deretter diskuteres muligheter for å få oversikt over vannforbruket, om lekkasjer og trykkreduksjon og utfordringer ved storbyforsyning. Parallellen avsluttes med god tid til debatt og dialog, og kanskje en konklusjon på hvor vannet egentlig finner veien? Komplett program og påmelding på norskvann.no