https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2020/09/Arbeidstilsynet-las-og-merk-logo-1.jpg

Alle skal komme hjem til middag

avatarevuser
Oppdatert: 18 september 2020

På bakgrunn av en rekke arbeidsulykker de siste årene vil Arbeidstilsynet fra 21. september til 9. oktober gjennomføre en tilsynsaksjon med arbeid i tanker, trange rom og røranlegg over hele landet. Tilsynene vil i hovedsak fokusere på forebygging av ulykker.

Av Odd Borgestrand Det ble en tankevekkende presentasjon av en byråkrat som forvalter regelverket, da senioringeniør Kirsti Solheim i Arbeidstilsynet i Førde tok for temaet «arbeid i tank» under den digitale årskonferansen til Norsk forening for farlig avfall. På bakgrunn av en rekke arbeidsulykker de siste årene vil Arbeidstilsynet fra 21. september til 9. oktober gjennomføre en tilsynsaksjon med arbeid i tanker, trange rom og røranlegg over hele landet. Tilsynene vil i hovedsak fokusere på forebygging av ulykker. Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at arbeidsmiljøet er forsvarlig og iverksette nødvendige tiltak. Når vi gjennomfører tilsyn, er det for å påse at de ansatte kan utføre arbeid i og rundt tanker uten risiko for liv eller helse, sa Solheim under sitt foredrag.

Risikofylt arbeid

De siste årene er det registrert flere ulykker under arbeid i og ved tank. Sommeren 2017 ble to arbeidstakere alvorlig skadet i en tankeksplosjon på Hitra. I Bodø døde en mann i 40-årene etter eksplosjon i bensintank på Tverlandet i Bodø i oktober i fjor. Bensingass i tanken antente og dette førte til eksplosjon med dødelig utfall. Det har også vært tilsvarende hendelser andre steder i landet de senere årene. Arbeidstilsynet opplever at det skjer mange ulykker i forbindelse med vedlikehold som vasking, og spesielt ved varmt arbeid, som sveising, i og rundt tanker. Det foregår arbeid i og rundt tanker, trange rom og røranlegg i mange næringer. Eksempler på dette er innen næringsmiddel, landbruk, akvakultur/havbruk og oljeservice. Eksempler på tanker er lagertanker, kuldeanlegg, gjødseltanker, drivstofftanker og gasstanker. Ved arbeid i tank er det blant annet risiko for kvelning som følge av manglende oksygen, eksponering for helsefarlige gasser, brann og eksplosjoner.

Må forebygge 

-Vi kommer inn i etterkant av ulykker, og dessverre skjer det mange ulykker på norske arbeidsplasser, også innen avfallsbransjen, men Arbeidstilsynet har sterkt fokus på det forebyggende arbeidet, understreket Solheim. Hun slo fast på generelt grunnlag at de som følger regelverket er bedre rustet i sin arbeidshverdag.  Arbeidsmiljøloven med sine forskrifter er regelverket Solheim har som sitt verktøy. Hun understreket viktigheten av at arbeidsgiver skal sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Arbeidstakerne må bli gitt muligheten til å forstå farene de kan bli utsatt for. De må vite hvordan de skal opptre for ikke å øke farene. Tiltak ut fra lovkrav og bransjekrav er viktig. Man må alltid tenke konsekvens. Det blir meningsløst å bruke mye tid på sannsynlighet dersom dette går på bekostning av fokus på konsekvensene, sa hun.

Helsefarlig stoff

Arbeid i tank kan være brannfarlig eller romme helsefarlig stoff. Det skal gjennomføres kontroll og målinger av kompetent personell, og det skal utstedes et arbeidssertifikat som gir tillatelse til å utføre arbeidet. Virksomheten skal melde til Arbeidstilsynet hvem som har nødvendig sertifikat eller er bedriftens kompetente kontrollør.Hovedregelen er at alle skal komme hjem til middag, understreket Solheim.

Brukerforskriften har til hensikt at arbeidet kan utføres uten risiko for liv og helse i tillegg til de materielle verdiene. Her skal det også være en kompetent person som skal sikre at jobben kan utføres forsvarlig. 

En kompetent person er en kyndig kjemiker eller en annen person som har nødvendig generelle tekniske og kjemiske kunnskaper. Vedkommende må ha nødvendig praksis og erfaring. Innen atex er kravene at man må ha kunnskap om eksplosjonsfare for å kunne gjennomføre risikoanalyser. Vedkommende må ha en forståelse for en eksplosjons natur. Det er ufattelig mange eksempler på at kontrollrutinene sviktet og at man «skulle bare». Derfor er høstens tilsynsaksjon så viktig, mente hun. pastedGraphic.png Bildet: Det blir meningsløst å bruke mye tid på sannsynlighet dersom dette går på bekostning av fokus på konsekvensene, sa senioringeniør Kirsti Solheim i Arbeidstilsynet i Førde. (Skjermdump fra Farlig avfall konferansen) pastedGraphic_1.png Skjermdump fra nyhetssak i NRK etter dødsulykken i Bodø i oktober i fjor.