Advarer mot å kun styre etter nasjonale måltall

En fersk SINTEF-rapport anbefaler under èn prosent fornyelse for vannledninger i Trondheim kommune. – Kommuner bør ikke styre etter de nasjonale måltallene for fornyelse uten å sjekke hvordan det faktisk står til, anbefalte sivilingeniør Olav Nilssen i kommunalteknisk avdeling i Trondheim kommune på Teknas konferanse «Fornyelse av ledningsnettet innen VA» i Bergen. Han setter spørsmåltegn ved det nasjonale måltallet. Var bekymret Nasjonalt er det beregnet at kommunene på landsbasis må fornye 1,2 prosent av vann- ledningene og 1,0 prosent av avløpsledningene pr år fram til 2040, for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og sikre kvaliteten på vann- og avløpstjenestene fremover. -Vi var bekymret over at vi lå så lavt i forhold til de nasjonale måltallene, forteller Nilssen. Under den nasjonale målsetningen Derfor fikk SINTEF i oppgave å kartlegge ståa i Trondheim kommune. - Det viste seg at Trondheim kommune bør legge seg på 0,9 prosent av 1,2 prosent. Det er ¾-deler av den nasjonale målsetningen og vi har et gammelt nett i Trondheim, sier Nilssen. - Gjennomsnittsalderen på vannledninger i Trondheim er 38 år, mens gjennomsnittsalderen på avløpsnettet er 34 år. Så nettet er ikke så gammelt som kan skulle tro, sier forskeringeniør Ingrid Selseth i SINTEF. Hun forteller at SINTEF gjorde et tilsvarende arbeid i 2001, som viste omtrent samme resultat. To metoder, samme resultat Trondheim kommune følte seg ikke helt sikker på SINTEFs konklusjon, og fikk derfor Svein Husby i VA-plan AS til å se på fornyelse av vannledninger basert på analyse av data fra Gemini VA. -Resultatet ble omtrent det samme med to ulike tilnærminger, forteller Nilssen, som forsikrer at Trondheim kommune ikke har tenkt å hvile på laurbærene framover. - Vi skal fortsette å skifte ut ledninger. Dette er et langsiktig arbeid. SRB-ledninger Trondheim kommune har en del problem med ubeskyttede duktile ledninger som ligger i korrosiv leire. -SRB-ledninger blitt et begrep i Trondheim. Det er ubeskyttende duktile rør som er lagt i 1964 – 1974 og som er lagt i marin leire, sier Trond Ellefsen i Trondheim kommune, og viser fram et bilde av rør som er «spist» opp av bakterier (sulfatreduserende bakterie). -Hvis det ligger organisk materialer i den marine leiren, blir kombinasjonene svært aggressivt. Bakterier tærer hull på ledningene. Årsaken til problemet ble kjent gjennom en SINTEF-rapport på slutten av 70-tallet. -Vi skjønte da hva som var i vente. Vi hadde lagt 80 mil av disse rørene og det var et stort arbeid som lå foran oss. De fleste er nå byttet ut, men vi har fortsatt noen strekk igjen, sier Ellefsen.