https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/01/DSC_4089-Kopi-1.jpg

ADK-kursene overføres til Norsk Vann

avatarevuser
Oppdatert: 18 januar 2017
Norsk Vann overtar nå administrasjonen av ADK-ordningen i Norge. Det opplyste prosjektleder i Norsk Vann, Trond Andersen, under Arctic Entrepreneur på Gardermoen onsdag.   Undervisningen skal fortsette ved videregående skoler og spesialiserte kurssteder som Norsk Rørsenter. Enkelte har ment det har vært uheldig at en av aktørene av kursene også er sekretariat. Det handler først og fremst om habilitet. Totalt er det 15 skoler og kurssteder som tilbyr ADK1-kurs. I Eiere av VA anlegg stiller krav til at kun de med dokumenter ADK 1 kompetanse kan gjøre arbeid i VA anlegget. Med ADK 1-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser. I henhold til de nye kravene om sentral godkjenning fra 01.01.2016 og overgangsordningen som trer i kraft fra 01.07.2018, er det ett krav om å minimum ha fagbrev og ADK1 sertifikat for å få sentral godkjenning i tiltaksklasse 1. Norsk Vanns krav er at minst èn person i grøftelaget skal kunne dokumentere ADK 1-sertifikat. Kravet gjelder både den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og gjenfylling, og for den som legger rørene i grøfta. Det betyr med andre ord at hvis maskinentreprenør er ansvarlig for grøfta, og rørlegger er ansvarlig for legging av rørene, så skal begge ha ADK 1-sertifikat. Fra 01 juli.2018 må man også ha ADK1-sertifikat for å få sentral godkjenning fra tiltaksklasse 1.