Aabye inn i Norva 24 -Ringerike Septikservice

I et par ti-år har Kåre Aabye vært en av forkjemperne for høy faglig kvalitet innen Rørinspeksjon Norge. Han er en av landets fremste eksperter på tetthetsprøving og desinfisering av vann- og avløpsledninger, samt rensing av trykksatte ledninger. Nå har han tatt med seg både firma og kompetanse inn i Ringerike Septikservice og er dermed blitt en av aktørene i Norva24. Med Kåre Aabye og hans medarbeideres inntreden har Ringerike Septikservice fått betydelig utvidet kompetanse og blitt en mer komplett servicebedrift innen vann og avløp. -Vi løser nå de fleste kontroll og serviceoppgaver innenfor miljø, vann- og avløp, kommunalteknikk og avfallshåndtering. Vi har et sterkt fokus på kvalitet og kundetilfredshet når vi leverer tjenester til både private, næringsliv og offentlig sektor i det sentrale Østlands-området, sier daglig leder i Norva 24 Ringerike Septikservice, Nina Dahl. -Vi er de samme folka, du vil kjenne oss igjen på biler og utstyr og vi skal beholde vår sterke lokaltilhørighet, legger hun til. [caption id="attachment_4851" align="alignright" width="400"]
Dette er et førsteklasses eksempel på hvorfor kvalitetssikring er viktig. Denne 160mm PVC vannledningen (nærmest spaden) skulle pluggkjøres, trykkprøves og til slutt desinfiseres. Pluggen kom aldri til neste kum. Da ledningen ble gravd fram viste det seg at det manglet drøyt 1,5meter med ledning. Foto: Kåre Aabye.[/caption] Sterk posisjon Kåre Aabye etablerte Vann og Rørservice i 1996, og har gjennom kvalitativt godt arbeid over tid, etablert en sterk posisjon i VA-miljøet i Norge. Aabye er en praktiker som hele tiden jakter på forbedringer i et norsk ledningsnett som er i forfall. Hans mantra er kompetanseheving og kvalitetskontroll av både eksisterende og nye VA-anlegg. Han har gjennom Rørinspeksjon Norge delt kompetanse med kolleger og konkurrenter, og har et sterkt ønske om at det en dag blir mulig å kunne ta et fagbrev innenfor denne delen av norsk infrastruktur. Må ha operatørbevis Rørinspeksjon Norge i samarbeid med Norsk Vann gjennomfører en rekke kurs der operatører får sitt eget operatørbevis. Dette beviset må fornyes med jevne mellomrom for å sikre at medlemmene i RIN har kompetanse på høyt faglig nivå også når det gjelder tekniske krav, prosedyrer og retningslinjer.  På dette feltet har Kåre Aabye lagt ned et imponerende stykke arbeid, og det har han lyst å fortsette med. -Jeg må være ute blant folk og ute i det virkelige livet. Derfor er jeg glad for muligheten til å bli en del av Norva24. Dette selskapet har en sterk administrativ kompetanse og er svært dyktig på alt som dreier seg om kvalitet, helse, miljø og sikkerhet, sier Kåre Aabye. Administrativt arbeid tar mye tid, og jeg gleder meg derfor til å være driftsleder med fokus på vann og avløp. Driftslederen er nå etablert med kontor på Kilemoen utenfor Hønefoss, for øvrig et kontor han ønsker å bruke minst mulig. Kåre Aabye ønsker å bruke det meste av tiden sin på kvalitetskontroll av nye og eksisterende VA-anlegg, med tilhørende trykktesting, desinfisering og rørinspeksjon.  Det inkluderer også rensing av VA ledninger, i nye og eksisterende nett, utarbeidelse av spyleplaner. lekkasjesøking, trykkfallsmåling, kapasitetsmåling, sonemåling og trasesøking, sier han engasjert. Skal vi ha et ledningsnett som fungerer i dette landet er det viktig at vi er noen nerder som ser på dette som noe av det mest spennende man kan drive med, sier han med et smil.Kåre Aabye vil fortsette som driftsleder, kontroll av VA- anlegg, lekkasjesøking, rensing av eksisterende ledninger, rehabilitering av stikkledninger og rørinspeksjon Omsatte for 800 millioner i fjor De 11 driftsselskapene i Norva24 i Norge og Norva24 Danmark omsatte i 2016 for nærmere 800 millioner kroner. Konsernet har totalt 450 ansatte som har sitt hovedfokus på kommunaltekniske tjenester, tømmetjenester, høytrykkspyling, tankrengjøring, rørtjenester i form av rørinspeksjon, rørfornying og tetthetskontroll. Norva24 er også store på industritjenester med spyling, vacuumsug, kjemisk rengjøring og selskapet har utstyr for tømming av tanker og beholdere, rengjøring av A, B og C væsker, syrer og baser i tillegg til frakt av farlig avfall i tank/bulk, for å nevne noen av arbeidsområdene.