https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/06/THI_6824-–-Kopi-1.jpg

Samler vannbransjen til årskonferanse i Bergen

avatarevuser
Oppdatert: 17 juni 2021
Nå er det mulig å melde seg på til Norsk Vanns årskonferanse, og du kan velge om du vil delta fysisk eller digitalt. Programkomiteen for konferansen i Bergen 6.-8.september håper mange er klare for å møtes ansikt til ansikt. Konferansen arrangeres på Scandic Flesland Airport Hotel i Bergen, og det er satt av 300 plasser for de som ønsker å ta turen til vestlandets hovedstad. Norsk Vann mener denne årskonferansen er årets viktigste møteplass for alle som er opptatt av vannfaget og vannbransjens rammebetingelser og utvikling, og i år legges det altså opp til en kombinert løsning, hvor deler av konferansen vil streames, slik at det blir mulig å delta digitalt på store deler av det faglige programmet. De som deltar digitalt vil dessverre gå glipp av både sosial utflukt i regi av Bergen kommune og festmiddagen med prisutdelinger, god mat og drikke og hyggelig samvær. I tråd med «gamle tradisjoner», det vil si før pandemien, vil Bergen kommune invitere til utflukt med sosialt og kulturelt innhold i Bergen eller omegn, mandagskvelden før konferansen. Detaljene om dette er foreløpig ikke helt avklart, men vil komme etter hvert. Årskonferansens første dag blir streamet i sin helhet. Norsk Vanns direktør Thomas Breen er møteleder, og på dagsorden står temaene samfunn, utfordringer, organisering og muligheter. Her deltar byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune, Thor Haakon Bakke, samt stortingsrepresentant Karin Andersen. Den frittalende og engasjerte fagdirektøren i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Magnar Danielsen, vil orientere om mulighetsstudien som staten har under utarbeidelse. Deretter blir det  sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene. Denne dagen blir det også en statusrapport på avløpssituasjonen, og Bergen kommune vil gi innblikk i sine avløpsprosjekter. Norsk Vann har i mange år snakket om hvordan vannbransjen kan bli bedre på eksport av varer og tjenester. Sammenlignet med hva danskene har fått til er Norge absolutt en lillebror. Derfor er representanter fra DANVA – Norsk Vanns søsterorganisasjon i Danmark, og Cambi group invitert til å holde inspirasjonsforedrag om muligheter i eksportmarkedet. Norsk Vann arrangerer sitt årsmøtet etter konferanseprogrammet første dag, før vi tradisjonen tro avslutter kvelden med festmiddag, underholdning og prisutdelinger. Andre dag av årskonferansen arrangeres det to paralleller: Parallell A formidles også digitalt og handler om datasikkerhet, arealplanlegging og hovedplaner for å ivareta vannmiljø samt VA-økonomi. Langsiktighet i planleggingen er en viktig del av seminaret, og flere kommuner og virksomheter i bransjen vil fortelle om sine erfaringer. Både når det gjelder planarbeid og ikke minst datasikkerhet. En ny Norsk Vann rapport om arealplanlegging og hovedplaner blir presentert, der samhandling og tidlig involvering er viktige stikkord. NVE presenterer også en ny overordnet planveileder for overvann, som gir viktige føringer på området. Innovasjon som virkemiddel for å kunne møte de nye utfordringene innen ivaretagelse av vannmiljø, står også på agendaen. Ny kunnskapsbase fra Norsk Vann om selvkost, driftsfinansiert ledningsfornyelse og statsstøtteregelverket blir også presentert i dette seminaret. Parallell B arrangeres som en fysisk parallell som ikke streames. Parallellen er todelt der temaene er effektiv organisering og innbyggerkommunikasjon. Innen effektiv organisering blir det fokus på rammebetingelsene som motor for utvikling for avfallsbransjen, samt for energibransjen. Deretter blir det innlegg om vannbransjens effektiviseringspotensial. Vannbransjens erfaringer med kommunesammenslåinger vil bli belyst gjennom en Ny Norsk Vann rapport. Kampanjer og innbyggerkommunikasjon er del to i dette seminaret. Bergen kommune er blant de beste i landet på dette området, og vil dele sine erfaringer om hvordan de har fått sine innbyggere  interessert i vann og avløp. Trondheim kommune tar for seg kommunikasjonsutfordringer rundt beskyttelse av drikkevannskilder, mens Asker kommune bidrar med sine erfaringer om innbyggerkommunikasjon og service. Årskonferansen er for ansatte i kommuner, selskaper, foretak, driftsassistanser og samvirker, som jobber med vann- og avløpstjenestene, plan- og byggesak, forvaltning osv., ansatte hos rådgivende ingeniører, leverandører, forskningsinstitutter, undervisningsinstitusjoner mv., folkevalgte med ansvar og interesse for teknisk sektor og styremedlemmer i selskaper og ansatte hos statlige myndigheter og fylkeskommuner med ansvar innen vannbransjen. Studenter deltar gratis på det digitale arrangementet (dag 1 samt parallell A dag 2), og til rabattert pris ved fysisk deltagelse i Bergen. For mer info og påmelding se norskvann.no