https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/09/collage-rin-hallingtreff2-1.jpg

Fag og politikk på Hallingtreff 2020

avatarevuser
Oppdatert: 21 september 2019
«En bransje i endring!» blir hovedtemaet for Hallingtreff 2020, som arrangeres 13.-15.januar.  Programmet er nå klart og det åpnes for påmelding fra 15.oktober.  Treffet arrangeres også denne gang på Vestlia Resort på Geilo. -Programkomiteen har fått en rekke innspill til program, og det er et privilegium å få være med på dette, sier møtelederne og rådgiverne Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl. De legger ikke skjul på at de setter ekstra pris på at Næringsminister Torbjørn Røe Isachsen vil delta med et politisk kvarter under årets konferanse.  Næringsministeren delte selv ut Sivaprisen 2019 nettopp til Hallingplast AS.  Siva er det statlige selskapet for industrivekst med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø. -Hallingplast er en familiebedrift som har klart å utnytte norske fortrinn og fornye seg gjennom generasjoner, sa næringsministeren da han delte ut prisen.  Han mente Hallingtreff var en god anledning til å møte medarbeidere ved bedriften kombinert med dette populære bransjetreffet i norsk og nordisk vannbransje. Hallingplast AS står som arrangør av Hallingtreff sammen med Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Tenchless Techology, SSTT. Treffet arrangeres for 23. gang, og oppslutningen har økt for hvert eneste år. De 280 plassene fylles trolig opp ganske raskt også denne gang. Også blant utstillere er det kamp om plassene. I tillegg til næringsministeren kommer også den nye direktøren i Norsk Vann, Thomas Breen. Han har i løpet av sine første måneder i sjefsstolen i Norsk Vann rukket å markere seg med en rekke utspill i media. Den tidligere stortingsrepresentanten innrømmer åpent at han har sovet i timen når det gjelder vannbransjens funksjon og utfordring. Men nå har han våknet og setter på vekkerklokka både for politikere og media. Når varsellampene nå har nådd både befolkning og politikere vil det bety nye tider for alle som har et ansvar for sikkerheten innen vann- og avløpssektoren i Norge. Derfor kjenner også arrangørene Hallingtreff, på et stort ansvar for å tilrettelegge for et aktuelt og nyskapende faglig program i det som er blitt betegnet som vannbransjens fremste tenkesmie. Med 280 deltakere ble det satt deltakerrekord i 2019, og arrangørene setter da også dette antallet som et absolutt tak for deltakere og utstillere. Dette for å bevare noe av den unike identiteten som Hallingtreffet har opparbeidet seg. Møtelederne for Hallingtreff, Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl, mener programmet for 2020 spenner vidt og dekker mange ulike fag- og interessefelt.  Treffet blir som vanlig innledet med fabrikkdag på Hallingplast AS mandag 13.januar. Fabrikken ligger i Kleivi Næringspark i Ål og Hol kommune. I tillegg til omvisning i produksjonen blir det praktiske demoer av framtidsrettede og innovative produkter og metoder. Resten av treffet, 14. og 15. januar foregår på  Vestlia Resort på Geilo, med en rekke spennende foredrag, debatter, erfaringsutveksling og leverandørutstilling. Under fjorårets treff sto direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund, sammen med sine direktørkolleger i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skudal Hansteen og Toril Hofshagen i Norsk Vann sammen på podiet og lovte å løfte norsk vannbransje enda mer fram i det offentlige lys. - Norsk vannbransje må løfte seg selv fram for å få den oppmerksomheten og de rammebetingelsene som er nødvendig for å sikre godt drikkevann og forsvarlig avløpshåndtering.  Fokuset på vann og avløp er nærmest fraværende i norske partiprogrammer, og da må vi selv ta jobben med å løfte fram vårt samfunnsoppdrag, sa de tre. Under åpningssekvensen på Hallingtreff 2020 skal de to førstnevnte, gjennom et video-intervju, få svare på hva de har gjort siden de deltok på Hallingtreff med sine offensive uttalelser. Thomas Breen vil kunne svare på direkten siden han blir med på hele treffet. Interessen for såkalte partnering- eller samspillskontrakter har økt betydelig i Skandinavia de siste årene. En rekke leverandører og entreprenører ønsker å komme inn i prosjektene så tidlig som mulig for å bidra til gode tekniske og økonomiske løsninger. Derfor har arrangørene hentet inn fagfolk for å belyse muligheter og eventuelle begrensninger med denne type kontrakter. Valg av rørmaterialer til ulike typer prosjekter er også et tema som opptar mange aktører i norsk vannbransje. -Når det nå skal investeres for et par hundretalls milliarder kroner i ledningsfornyelse i Norge er dette et tema som må løftes fram, mener Folkedal.  Hun håper representanter fra plastrørindustrien kan komme med spennende informasjon om hvordan PE-materialet og andre rørmaterialer kan forbedres ytterligere. Det tredje hovedtemaet er overvann. En av Danmarks største eksperter vil inspirere oss til å tenke utenfor røret og heller håndtere overvannet lokalt. Nylig fikk Bærum kommune 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å drive fram innovative framtidsløsninger for avløps- og overvannshåndtering i byer og tettsteder. Her vil det bli en oppdatering fra prosjektorganisasjonen. På agendaen står også bruk av trykkavløp både i urbane strøk og spredt bebyggelse. Operatørene som daglig drifter og kontrollerer ledningsnettet vil fortelle om kontroll av PE-sveiser ved bruk av ultralyd, om gravefri gjenåpning av tette anboringsklammer og om frustrasjonen over manglende krav til uavhengig 3. partskontroll i norske kommuner.* -Når vi bygger ledningsanlegg med 100 års levetid er det skremmende at de som eier ledningene aksepterer slik praksis, vil det bli hevdet. Et annet interessant tema er kommunal bestillerkompetanse. Her blir det friske fraspark fra prosjektledere som antyder at denne kompetansen er nærmest fraværende i mange norske kommuner. Det kan bli debatt av slike påstander, og Hallingtreff er nettopp stedet for de friske debattene og gode meningsutvekslingene, slår de to møtelederne fast, der de i tillegg til rådgiverstillinger også innehar sentrale posisjoner i Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology.