https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/08/DSCN1319-–-Kopi-1.jpg

Reduserer vannskader med aktiv rørfornying på Island

avatarevuser
Oppdatert: 30 august 2019
I et kombinert bolig- og næringsbygg fornyes bunnledningen for å forhindre framtidig lekkasje. Det er Oliner System som utfører den viktige jobben i en boliggate i utkanten av Reykjavik på Island. Fokuset på vannskader er økt kraftig på Island de siste årene, og når 110 delegater fra de nordiske landene denne uka møtes til Nordisk Vannskadeseminar i Reykjavik er det nettopp reduksjon i vannskader og drikkevannskvalitet som står øverst på agendaen. Stygg statistikk -Vannskadestatistikken på Island er stygg lesning. Situasjonen er ute av kontroll, og derfor må vi ta tak i dette på en effektiv måte, sa Ólafur Wallevik, som er leder av ICI Rheocenter i Reykjavik, et innovasjonssenter som forsker spesielt på ulike materialer tilknyttet bygningsindustrien og VA-markedet. Wallevik, med norsk avstamning,  er også vertskap for årets nordiske vannskadeseminar. Innrapporterte vannskader på Island i fjor utgjorde 400 millioner, fordelt på over 16.000 skademeldinger.  12 islandske organisasjoner har nå gått sammen for å bekjempe skadene. -Vi trenger et sterkt nordisk samarbeid, og vi trenger noen fyrtårn som våger å være direkte i sitt budskap om dette, sa Wallevik i sin åpningstale på konferansen. Tett på utfordringene Vi fikk være med lederen i Oliner System, Arnar Hreinsson dagen før vannskadeseminaret startet i Reykjavik onsdag. Arnar har jobbet med rørfornying siden han kom inn i faget som læregutt 17 år gammel, og er tett på de utfordringene som Wallevik og hans nordiske kolleger er opptatt av. Nå er Arnar 39 år og Oliner System Island er eneste selskap igjen i det som var en betydelig internasjonal rørfornyingsfamilie i regi av Olimb Rørfornying. Da Olimb-konsernet for tre år siden bestemte seg for å runde av sitt internasjonale engasjement og i stedet satse sterkere på det norske markedet, ble de ulike selskapene i Sverige, Canada, Nederland og USA enten solgt eller avviklet. Men Arnar Hreinsson hadde sikret seg godt fotfeste på Island etter at han var med å etablere den islandske avdelingen av Oliner System i 2013. Nå har både rørinspeksjon- og rørfornyingsmarkedet fått vind i seilene på Island. Ensom uten faglige foreninger Likevel føler jeg meg ensom uten det faglige miljøet vi hadde i Oliner System, forteller han. Rørfornyermiljøet på Island er for lite til at det kan dannes foreninger tilsvarende Rørinspeksjon Norge eller SSTT. En vegg ble borte da de andre selskapene forsvant ut av bildet, sier han videre. Det største faglige utbyttet får Arnar ved å holde tett kontakt med spesielt tyske leverandører. Han er selv også agent for en av de store leverandørene av rørinspeksjons- og rørfornyingsutstyr. På den måten holder han seg oppdatert på utviklingen i markedet og kan ta seg råd til å holde et solid, men fornuftig nivå på eget utstyr. -Jeg har mer enn nok å gjøre, og nå er vi fire selskaper som både konkurrerer og har en god dialog, forteller Arnar Hreinsson.  Et par av selskapene tar seg av de store offentlige oppdragene, der Reykjevik Energi og Reykjavik kommune har en rekke store oppdrag på gang. De øvrige selskapene har i hovedsak konsentrert seg om privatmarkedet, men Oliner System har også betydelige oppdrag for sykehuset og flere skoler og andre offentlige bygninger i Reykjavik. I tillegg til rørinspeksjon utfører selskapet rørfornying av alle typer rør – fra taksluk og vanlige sluk, fra WC og kjøkken, ut til vertikal stamme og taknedløp, og videre til bunnledninger og stikkledninger ut til offentlig anlegg. [caption id="attachment_6648" align="alignright" width="400"]
Heldigvis er det stadig flere boligeiere som forstår at rør er en viktig del av boligen, og som dermed tar kontakt med oss når de ser våre biler ute på oppdrag, sier daglig leder i Oliner System i Rekjavik, Arnar Hreinsson( nærmest). Foto: Odd Borgestrand[/caption] Mange gamle rør Han sammenligner situasjonen for ledningsnettet på Island med den norske situasjonen. Det er et stort etterslep og behovet for fornying både på vann, avløp og fjernvarme er formidabelt. I Reykjavik, der halvparten av landets befolkning bor, er det mange gamle boligområder der rørene er i kritisk dårlig tilstand. Asbest-problematikken er også en del av bildet.  Arnar Hreinsson er også bekymret over et fjernvarmenett i forfall. Det eksisterer ingen offisielle statistikker på lekkasjer i fjernvarmenettet i Reykjavik, men ut fra egne kontroller vet han at kommunen her har en formidabel utfordring. Boliger som ble oppført rett etter krigen og fram mot 1970 er også modent for renovering, ikke bare av selve bygningene men også det innvendige ledningsnettet. Heldigvis er det stadig flere boligeiere som forstår at rør er en viktig del av boligen, og som dermed tar kontakt med oss når de ser våre biler ute på oppdrag. Arnar Hreinsson og hans medarbeidere kjører rundt med et tydelig budskap på sine biler. Her handler det om å fornye bygg uten å grave eller rive ned vegger og hugge opp gulv. Det budskapet når inn også på Island. Skiller inspeksjon og fornyelse Til forskjell fra norske og svenske aktører er Arnar Hreinsson bevisst på at han ikke skal bruke rørinspeksjon som døråpner for rørfornying for samme kunde. -Jeg mener det er etisk riktig at rørinspeksjon skal utføres som en «nøytral part». Samme firma bør ikke gjøre begge deler.  I de fleste tilfellene får jeg derfor en ferdig inspeksjonsrapport før jeg påtar med rørfornyingsoppdrag. Oliner System utfører også rørinspeksjoner, men da på vegne av en klient som benytter et annet firma til eventuelle utbedringsarbeider, forklarer han. Med et lite fagmiljø er ryddighet og redelighet helt avgjørende. Vi må utføre en seriøs jobb for å beholde et godt rykte, og jeg mener vi har lykkes fordi vi i tillegg til faglig solid håndverk også leverer det lille ekstra uten å skrive det på fakturaen. Vi har råd til å hjelpe familier eller institusjoner som er i en prekær situasjon. Ryktet om at vi hjelper til der det viser seg å være nødvendig blir spredd fort i den lille byen vår. Vi kan heller utføre litt ekstraarbeid enn å bruke penger på annonsering. Den beste markedsføringen står våre kunder for, sier en ydmyk Arnar Hreinsson, som håper det nordiske samarbeidet for vannskadeforebygging kan styrkes, og at også praktikerne kan bidra inn i arbeidet med sine erfaringer.