https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/05/Olimb_stromperenov_3-–-Kopi-1.jpg

Drammen fortsetter fornyelse av avløp og kummer

avatarevuser
Oppdatert: 09 mai 2019
Drammen kommune satser gravefritt og har inngått avtale med Olimb Rørfornying om strømperenovering av cirka tre kilometer avløpsledninger i løpet av 2019. Kontraktssummen er på 8,6 millioner, og det dreier seg om totalt 18 delprosjekter. Drammen har utfordringer med gamle og dårlige avløpsledninger i kommunalt nett. Mange av disse ligger under privat eiendom og trafikkerte arealer. Kommunen har en klar målsetning om å begrense omfanget av graving ved ledningsfornyelse, og velger derfor rørfornying med strømpe som metode når det er mulig og hensiktsmessig. Olimb Rørfornying har allerede fornyet en rekke ledningsstrekk for Drammen kommune gjennom en avtale som ble inngått i 2018. Kommunen satser ytterligere på gravefri avløpsrenovering i 2019, og Olimb er nok en gang valgt som utførende entreprenør, og med Asplan Viak som prosjekterende. Ledninger og kummer I den nye avtalen skal Olimb Rørfornying gjennomføre strømperenovering på cirka 2,6 km AF-ledninger og 42 meter overvannsledninger i løpet av inneværende år. Drammen kommune har gitt prosjektet navnet «Strømpepakke avløp 2019». De til sammen 18 ulike delprosjektene har beliggenheter fra Øren til Brakerøya, nord for Drammenselva, og fra Gulskogen til Austad sør for Drammenselva. På strekket er det 76 kummer av varierende kvalitet, og enkelte av disse skal også renoveres som en del av avtalen. Salgssjef i Olimb Rørfornying, Svein Rune Myhre, er glad for muligheten til å videreføre samarbeidet med Drammen kommune om rehabilitering av avløpsledninger. I utlysningsteksten på Doffin skrev Drammen kommune følgende om sitt prosjekt «Strømpepakke avløp»: Denne entreprise omfatter strømperenovering av ca. 2,6 km AF-ledninger i dimensjon225-600 primært av betong/glasserte leirrør og ca. 42 m DN200/225 OV-ledning avglasserte leirrør. Det er ca. 76 kummer på strekket, disse er av varierende kvalitet og enkelte skal renoveres. Tilkoblede stikkledninger er markert i kart og i rørinspeksjoner. Det er registrert ca.211 stikkledninger, men enkelte kan være satt ut av drift mens andre kan tilkomme da alle strekk ikke er fullstendig rørinspisert. Avløpsrør i dårlig forfatning -Tilstanden til mange av avløpsrørene på denne jobben er svært dårlig. Det kan være svært krevende å gjennomføre både forkontroller og installasjoner, og flere av strekkene har i tillegg vanskelig tilkomst. I praksis betyr dette at vi må bruke hele bredden vår, både når det gjelder verktøy og kompetanse. Drammen kommune er en løsningsorientert oppdragsgiver, og i samarbeid finner vi alltid gode måter å løse utfordringene på. Slik liker vi å jobbe, sier Myhre, i en pressemelding fra Olimb Rørfornying.