https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/01/nrv-–-Kopi-1.jpg

Aksept for å tenke nytt på Romerike

avatarevuser
Oppdatert: 16 januar 2019
-Alle har en jobb å gjøre for å sikre god drift. Det er eierne av anleggene som må ta initiativene og sette målene for dette. Det mente avdelingsleder for drift ved Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, Marcus Rawcliffe, da han tok for seg temaet kvalitet og brukervennlighet under Hallingtreffets andre dag.
NRA og NRV har vårt gjennom en omorganiseringsprosess der medarbeiderne har fått lov å tenke nytt. -Vi sier ikke at «slik har vi alttid gjort det» hos oss. Vi forventer av oss selv å stå for en forbedring i bransjen, sa Rawcliffe. Fra 1.januar i 2017 ble NRA/NRV omorganisert fra produksjonsbedrift til en kunnskapsbedrift.  Det viktigste for selskapene er dermed de ansattes kompetanse. Alle ansatte var med i omorganiseringsprosessen, og derfor ble prosessen i det store og heleogså  godt mottatt internt. Prinsippene er nå at oppgaver skal utføres så nært der de oppstår. De som oppdager feilene skal kunne utbedre feil. Personer skal være plassert i den enheten der de utfører hovedtyngden av sine oppgaver. Ansvar skal dessuten delegeres til lavest mulig nivå. Det handler om tillit til egne medarbeidere. Dynamisk organisasjon Den nye organisasjon er dessuten dynamisk. -Vi jobber på tvers med åpne dører. Det vil si at vi jobber mye på tvers, fortalte Rawcliffe. Viktige grep er at kjernevirksomheten er samlet i en større driftsavdeling. Det ble også opprettet en gruppe med driftsingeniører og prosessingeniører i egen ressursgruppe.  Det betyr økt bestillerkompetanse, og sikrer også beredskap og utvikling. Selskapet skal selv dekke overordnet planlegging og prosjektadministrasjon. Selskapet skal også ha egne ansatte som besitter kritisk kompetanse innen tekniske kjernefag og geodata. Selskapet leier imidlertid inn spisskompetanse il modellutvikling, teknisk utredning og design. Bruk av egne ansatte og de verktøy som nå er utviklet er med å sikre kostnadseffektiv prosjektgjennomføring og oppnåelse av prosjektenes effektmål, mente driftslederen. -Kort sagt har vi gjennom omorganiseringen også nådd målet om økt kompetanse i den daglige driften.  Prosjektavdelingen består i dag av totalt 20 personer inkludert byggeledere, anleggsledere, driftsledere og spesialrådgivere. Nå har vi et meget oppegående fagmiljø, og NRA og NRV er blitt en attraktiv arbeidsplass på Romerike. Kvalitetshåndbøker NRV/NRA har utviklet egne kvalitetshåndbøker som formelle bestillinger fra drift til prosjekt. De fungerer også som underlag for prosjektering der det er eksterne utførere. Rawcliffe var tydelig på at driftsmedarbeidere er involvert i alle arbeider, i alle faser og på alle nivå. Selskapene har også en brukergruppe som består av driftsoperatører, elektrikere og automatikere. Dette sikrer at anleggene blir godt tilrettelagt for drift og dessuten også sikrer god HMS.