https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/01/DSC_5548-–-Kopi-1.jpg

Samhandling er nøkkelen til kvalitet

avatarevuser
Oppdatert: 15 januar 2019
Hvorfor er det så mange feil på nye ledningsanlegg i Norge? Hvem er det som ikke gjør jobben sin, og hvorfor? Det var et av hovedtemaene under Hallingtreff, der 300 bransjefolk nettopp skulle diskutere kvalitet i praksis, og der fasiten var samhandling mellom alle ledd.
Under Hallingtreff stilte representanter fra leverandørene, grossistene, rådgiverne, ledningseierne  og entreprenørene. De ulike aktørene fikk utfordringene med å se seg selv i speilet for å se eget forbedringspotensiale og samtidig gi andre aktører. Panelet som bidro var Hege Seim, avdelingsleder Brødrene Dahl AS, Håkon Killerud, markedssjef i PAM Norge, Sverre Tragethon, markedssjef i Hallingplast AS, Bjarne Ulvestad, daglig leder i FjellVAR,  Ingfrid Svendsen, daglig leder i Kaare Mortensen AS og  Vidar Jellum, rådgiver i VA Consult AS. Grossisten Distriktssjef Hege Seim understreket at Brødrene Dahl leverer de varene kundene vil ha og i samarbeid med kundene også finner de beste løsningen for det enkelte prosjekt. Brødrene Dahl definerer kvalitet som kundens krav til produkter i henhold til VA-normene. Selve leveringen og oppfølging blir også definert som kvalitet. Levering av rett vare til rett tid og til rett sted kan være en utfordring. Riktig pris er også et viktig moment, og Seim innså at dette kunne være et diskusjonstema. Prissetting kan være en utfordring, og manglende kompetanse i enkelte ledd er også viktig å rette fokus på, mente hun. Produsentene Markedssjefene Håkon Killerud, i PAM Norge og Sverre Tragethon i Hallingplast var enig om ledningsnettet er en stor og viktig del av infrastrukturen, og det kan gå svært galt dersom det blir et stort ledningsbrudd hvilket som helst sted i landet.Negative oppslag er også negativt for bransjen. -Vi mener våre produkter har en høy kvalitet, men sammenblanding av materialer medfører utfordringer.  Det er alltid ledningseier som er premissgiver, og da er det ledningseieren som må søke kunnskap på hva som er tilgjengelig i markedet. Det handler om å velge et felles system for ethvert prosjekt. Det betyr at ledningseierne må være på banen og være bevisst på sin rolle, mente de to. - Det er anbudsrunden som er helt avgjørende for de gode prosjektene. Riktig utførelse første gang er avgjørende for ethvert prosjekt. Det betyr at ledningseiere må ha en proaktiv holdning til å tilegne seg kompetanse. Rett bruk av produktene og verktøyene er avgjørende, og riktig jobb første gang betyr også redusert risiko, mente de to markedssjefene. Entreprenøren Ingfrid Svendsen representerte entreprenørene, men har også mange års erfaring som prosjektleder innen vei, vann og avløp i Larvik kommune. Hun hadde følgende oppskrift for kvalitet: Tid, planlegging, kompetanse og samhandling er stikkordene, slo hun fast, og fikk nærmest applaus fra de 300 deltakerne som satt i konferansesalen. -Vi er i en bransje med mye stress og hele tiden skal vi produsere for å tjene penger til driften. Vi skal ha framdrift for å tilfredsstille byggherre og tredjepart. Ofte er det for mye som skjer samtidig, og hele tiden er det snakk om økonomi. Bestillerne samarbeider i stor grad med rådgiverne, som ofte sitter på den teoretiske kompetansen. Som entreprenør er jeg opptatt av at vi må ha et tettere samarbeid mellom teori og praksis.  Det er viktig at entreprenører blir kvitt stempelet som pengegrisk person som kjører rundt i fete biler. Vi må også slutte å mistenke rådgiverne for å fakturere med gaffel. Det er fire parter som skal til for å sikre kvalitet. Det må bli større grad for samhandling mellom leverandør, rådgiver, byggherre og entreprenør. Det krever noe av alle parter. Dersom vi skal samhandle krever det mot og tilllit, åpenhet og samarbeid. Vi skal være medspillere og det må være et felles engasjement, slo hun fast Rådgiveren Vidar Jellum, rådgiver i VA Consult AS representerte rådgiverne, og han var enig i at rådgiverne må også se seg selv i speilet.  Vi registrerer at VA-faget har lite fokus på høgskolene. Det er nærmest et valgfag innen bygg og anlegg. Derfor er det viktig at nyutdannede studenter må bli med ut på prosjekter for å få nødvendig kompetanseheving. Dette blir stadig viktigere når bransjen forgubbes, mente Jellum Han tok selvkritikk på at mange rådgivere ofte kjører for mange parallelle prosjekter. -Her må vi bli flinkere til å styre egen tid og egne prosjekter. Et annet moment som ble trukket fram av rådgiveren er den store forskjellen på byggherrer. -Noen kommer til oss med et problem, andre kommer med kvalitetssikret bestilling. Bestillerkompetanse er avgjørende for et godt resultat. Vi må ha et solid grunnlagsdata og som rådgivere må vi også ha fornuftige tidsfrister. En utfordring er også det store mangfoldet i norske kommuner på VA-normer, mente Jellum [caption id="attachment_6088" align="alignleft" width="600"]
Et samstemt panel som var enig om at samhandling aldri kan overvurderes. Panelet som bidro var fra venstre Bjarne Ulvestad, daglig leder i FjellVAR, ,Hege Seim, avdelingsleder Brødrene Dahl AS, Sverre Tragethon, markedssjef i Hallingplast AS, Håkon Killerud, markedssjef i PAM Norge, Ingfrid Svendsen, daglig leder i Kaare Mortensen AS og Vidar Jellum, rådgiver i VA Consult AS. Helt til venstre møtelederne Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl. Foto: Odd Borgestrand[/caption] Ledningseieren Daglig leder i FjellVAR, Bjarne Ulvestad, var tydelig på at byggherren må ta plass i førersetet og leder prosjektet. Den byggherren som følger prosjektet tett ser muligheter og ikke bare utfordringer. Over 70 prosent av offentlige prosjekter mangler mål og det er uklarhet om hva man ønsker å oppnå. Samspillet er den vanligste forskjellen på gode og dårlige prosjekter. Med mange endringsmeldinger starter også konfliktene, mente han. -Dersom vi ikke er i stand til å formulere hva vi ønsker vil vi heller ikke lykkes med prosjektene. Ulvestad var enig med rådgiveren at felles VA-norm er viktig. Erfaringsutveksling mellom kommunene i forbindelse med utarbeiding og senere vedlikehold av VA-normene er en vinn-vinn situasjon. -Vår erfaring er at vi må bruke god tid på forprosjekt og legge til rette for tverrfaglig kontroll og prosjektgranskning. Det må legges til rette for forsvarlig framdrift, avklaring til rett tid og samspill mellom prosjekterende og utførende.Byggherren har det største ansvaret og det er vi som legger premissene, konkluderte han. Ny VA-norm Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen fikk dermed en gyllen anledning til å fortelle at det nå jobbes nå med en total reform av VA-normen, slik at det ikke blir kommunegrensene som skiller.  Nå blir det et helhetlig produkt med normkrav og mye veiledning. -Alle innspill er viktig når vi nå moderniserer VA-normen, sa hun, og den påfølgende debatten viste at det er et stort engasjement for sikrere og bedre VA-nett rundt om i landet.