Thomas Breen ny direktør i Norsk Vann

Styret i Norsk Vann har ansatt fylkesråd for næring i Hedmark fylkeskommune , 46 år gamle Thomas Breen, som ny direktør i Norsk Vann. Breen tiltrer stillingen 1. juli 2019. Thomas Breen er 46 år, kommer opprinnelig fra Folldal i Hedmark og er bosatt i Hamar. Han er i dag fylkesråd for næring i Hedmark fylkeskommune og sentral i arbeidet med sammenslåing til nye Innlandet fylke. Breen har bred erfaring fra offentlig forvaltning og politikk; åtte år som stortingsrepresentant, fire år som fylkesråd i Hedmark fylkeskommune og åtte år som lokalpolitiker i Folldal kommune, hvorav fire år som varaordfører. Mange gode søkere - Styret mottok mange sterke søknader, og vurderer at Thomas Breen er en ypperlig ny direktør for Norsk Vann. Han er en positiv og energirik person med god kjennskap til politikk og samfunnsliv. Sammen med de ansatte, styret og medlemmene,  er jeg overbevist om at han vil få til mye som ny direktør, sier styreleder Robin Kåss. - Norsk vannbransje er i spennende utvikling med store investeringer, ny teknologi og krevende klimautfordringer. Da trengs Norsk Vann som en aktiv medlemsorganisasjon for bransjen. Nåværende direktør har gjort en formidabel innsats, og jeg gleder meg til å jobbe sammen med resten av organisasjonen for å nå målene som ble vedtatt på årsmøtet, sier påtroppende direktør Thomas Breen. Nåværende direktør Toril Hofshagen slutter i stillingen 31. januar. Fra februar 2019 begynner hun son regionsjef for Region Øst i NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Assisterende direktør Yngve Wold er konstituert direktør fra 1. februar til 30. juni 2019.