https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/09/DSC_0727-2-1.jpg

Vann og avløp viktig for beredskapen

avatarevuser
Oppdatert: 05 september 2018
Administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, var opptatt av å fortelle den store og viktige historien om norsk vann og avløp da hun besøkte årskonferansen til Norsk Vann i Tromsø.
- Den store historien vi har til felles er å sørge for at Norge har et vann og avløpssystem som vi vet er av beste kvalitet for vårt drikkevann og at mer ekstremvær ikke fører til beredskapssituasjoner. Det er en historie alle bør bry seg om. Den store historien er vårt felles ansvar å fortelle. Innen denne regjeringen går av, og det vil den jo gjøre før eller senere, skal vi sammen sørge for at vann og avløp er blitt en del av den store historien og ikke bare den lille for en litt rar nisje, konkluderte hun i sitt foredrag. - Maskinentreprenørenes Forbund og Norsk Vann har dannet felles front, der små kjepphester og små uenigheter er lagt bort for å nå målet. Nasjonal beredskap Den gangen hun satt på statsministerens kontor, satt hun også i regjeringens sikkerhetsutvalg med ansvar for beredskap. I løpet av sine år tett på statsministeren deltok hun kun i ett møte som handlet om vann.  Det er ganske skremmende å tenke på for meg i dag når jeg nå har jobben som direktør for mange norske maskinentreprenører, sa hun. - Beredskap i Norge handler om mer enn terror. Infrastrukturen, inkludert vann og drikkevann, er også en svært viktig del av nasjonal beredskap, mente hun. Bruker ikke penger under bakken - Vi er godt kjent med det alt for store etterslepet på 280 milliarder kroner i det norske ledningsnettet. Det er ingen statsråd som higer etter å ta tak i den utfordringen. Alle vil ha synliggjort det de gjør i løpet av sin regjeringsperiode. Da bruker man ikke penger under bakken. Det er dessverre ingen som har ansvar for å kjempe for midler til vann og avløp i regjeringens budsjettkonferanse.  Det er ingen som tar opp dette som eget tema i disse konferansene. Med et så stort etterslep kan vi ikke forvente at kommunene skal ta dette løftet på egenhånd. - Vi må ha en sektorovergripende innsats også fra Statens side på grunn av størrelsen på etterslepet. Vi må få et departement som har ansvar også for vann og avløpssektoren. Nå kan vi peke på alle departement. Utenriksdepartementet her eneste departement som ikke har noe ansvar for vann og avløp, sa en engasjert Julie Brodtkorb. Klimaministerens bord - Vi er mange som mener at klimaministeren er rette person for dette ansvaret. Både MEF, Norsk Vann og en rekke andre organisasjoner vil ha en vannminister, - ett departement som har overordnet ansvar også for vann og avløp. Vi vil ha handling, og det får vi ved at alle aktører som har interesse innen vann og avløp må samhandle og samarbeide for å realisere visjonen om å få en sektorlov og ett departement. Det ligger en NoU fra 2015 om en sektorlov, og den ligger i skuffen til klima- og miljøministeren, understreket hun. Trussel mot folkehelsa - Vi kan få en beredskapssituasjon på grunn av dårlig standard på ledningsnettet i Norge. Det kan oppstå en situasjon som truer folkehelsa. Da havner saken på Helseministerens bord, men da blir det også en sak for hele regjeringen.  Konsekvensene av ekstremvær kunne blitt mindre ved godt vedlikehold og å sørge for riktig dimensjonering og gode vannveier. Da ville ødeleggelsene blitt mindre.  I sommer var det tørken som ble en utfordring. Vanningsforbud og for dårlig kapasitet på vannledningsnettet var resultatet for mange. Samtidig har vi lekkasjer i verdensklasse på grunn av for dårlig vedlikehold. Vi er enig om årsaker, konsekvenser og løsninger, men vi mangler det politiske engasjementet, slo Brodtkorb fast. Vann og avløp i spørretimen Hun mente vann og avløp bør være tema i enhver spørretime på Stortinget. - Det er mulig å holde den saken varm så lenge 11 ministere har delansvar og kan utfordres innen denne sektoren.  Vi trenger derfor noen til å drive fram temaet. Vi må løfte oss opp og fortelle den store historien. Den lille historien fra kommune-Norge er hvilken metode vi skal benytte for rørfornying. Den er for vannbransjens egne medarbeidere, mente hun.