https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/09/DSC_0624-–-Kopi-1.jpg

Politikere vil ha sterkere fokus på vann og avløp

avatarevuser
Oppdatert: 04 september 2018
Styreleder i Norsk Vann, Robin Kåss og leder av Stortingets Vanngruppe, Ole Andrè Myhrvold sto for de politiske innspillene under åpningen av årskonferansen til Norsk Vann i Tromsø, en konferanse som samler 275 deltakere fra norsk vannbransje. Robin Kåss er Arbeiderparti-ordfører i Porsgrunn og Ole Andrè Myhrvold kommer fra ordførerjobben for Senterpartiet i Trøgstad kommune. Nå står de sammen for å sikre økt fokus på vannbransjens utfordringer både nasjonalt og lokalt.  Går for sakte - Ledningsfornyelsen går for sent fordi det meste skjer under bakken, mente Ole Andrè Myhrvold. -Lokalpolitikere står i det dilemmaet at investeringsbehovene er større enn ressursene, selv om vannbransjen baserer seg selvkost. Uansett er det forbrukerne som betaler regningen. Vi må synliggjøre behovet enda tydeligere. Vannbransjens egne folk må be om å få en time med det lokale bystyret eller kommunestyret for å drive informasjonsformidling overfor sine politikere, sa den tidligere ordføreren, som nå er inne i sin første periode på Stortinget. Gjennomføringsevne Robin Kåss på sin side understreket at det er inspirerende å jobbe sammen med en bransjeorganisasjon som Norsk Vann. -Vi har fått til mye sammen, og ikke minst økt oppmerksomhet om investeringsbehovet. 280 milliarder kroner må investeres fram til 2040, og da er det viktig at vi også har gjennomføringsevne. Prosjektet «BedreVann» i regi av Norsk Vann gir mye kunnskap, og det er viktig at alle i bransjen blir med på dette, oppfordret styreleder Kåss. Bare 83 kommuner og 10 interkommunale selskaper er med i prosjektet i dag i et land med 422 kommuner. Årsmøtet Norsk Vann skal senere i dag vedta strategiplan for perioden 2019 til 2024, og viktige stikkord for det videre arbeid er klimatilpasning i norsk vannbransje. Bransjen må styrke sikkerhet og beredskap i sin del av infrastrukturen. Fokus på ledningsfornyelse må styrkes ytterligere .  Dessuten må vi holde oppe trykket rundt rekruttering og ledelse. Samspill med våre utdanningsinstitusjoner er viktig,Vi representerer landets viktigste bransje, og derfor har vi også en stor og viktig jobb å gjøre, sa Kåss blant annet da han på ordførervis erklærte årets konferanse for åpnet. Ressursutnyttelse -Hvordan sikre og utnytte ressursene i vannbransjen best mulig er hovedtemaet for årskonferansens første dag. Leder av Stortingets vanngruppe, Ole Andrè Myhrvold, var tydelig på at verken kommuner eller Staten kan ta ansvar for vanntjenester alene. -Her må alle bidra for å få et enda sterkere fokus på vårt viktigste næringsmiddel. Vann er et kretsløp og må håndteres deretter. Vannarbeidet må derfor forankres til plan- og bygningsloven, og her må det tenkes helhetlig på tvers av forvaltningsledd. -Vi har sørget for godt samarbeid mellom regional og nasjonal vannforvaltning, men det er viktig at beslutninger blir tatt så nært forbrukerne som mulig. Det ligger en pedagogisk utfordring i å formidle viktigheten av en lokal og nasjonal vannforvaltning både når det gjelder politikere og innbyggere, mente han Helthetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning er et felles ansvar.  Stortinget må bli med å ta ansvar for å nå målene i EUs vanndirektiv og de utfordringer vannbransjen står overfor. Det kan bli aktuelt med øremerkede tilskudd, og vi må se på muligheten for å øke tilskudd til vannmiljøtiltak. Staten må også øke midlene til flom- og overvannstiltak. Det vil bli mer vann å håndtere i årene som kommer. Det vil koste mye dersom vi ikke øker innsatsen på dette feltet, mente Myhrvold. Etterlyser fortsatt sektorlov -Det er på tide å komme videre, fortsatte han. Behovet for en sektorlov er utredet og drøftet en rekke ganger. Nå må den komme. Vi trenger en sektorlov for vann fordi konsekvensene av vannets veier er fordelt på for mange departementer og for mange statsråder. I dag er det 8 statsråder som har ansvar for vannsektoren i spennet fra klima til helse og sikkerhet. Oppdraget er å sikre trygg vannforsyning og avløpstjenester i tillegg til mindre svinn og lekkasjer. Med beina på jorda og henda i vannet har vi en viktig jobb å gjøre. Dessverre svikter det ofte i detaljene. Derfor må vi få samlet dette under ett departement med et tydelig ansvar, sa Myhrvold.  Nå ber han klima og miljøminister Ola Elvestuen gi Stortinget oppdatering på arbeidet med å få sektorloven på plass.