https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/02/2018-02-13-16.11.33-2-1.jpg

Slipp ungdommene til!

avatarevuser
Oppdatert: 13 februar 2018
 - Det er viktig at unge VA-ingeniører slipper til i eget fag og i samfunnsdebatten. Ekstremvær, klimaendringer, naturkatastrofer og vannkrise er globale risikofaktorer. Dette betyr enorme muligheter for oss som arbeider i norsk VA-bransje. Det er viktig at de som tør og vil også får beslutningsansvar.
  Det var meldingen fra den unge sivilingeniøren Torstein Dalen hos Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune under Rørdagene i Bergen i dag. For unge VA-ingeniører handler framtiden om digitalisering. Alle tjenester som kan digitaliseres skal digitaliseres i Bergen kommune. - Vi skal møte klimaendringer, befolkningsvekst og fortetting. Vi vil være VA-ingeniører som tør å stille krav. Et eksempel på framtiden er kunstig intelligens til rehabilitering til ledningsnettet. Robotisering vil også komme i VA-bransjen. Vi må våge å ville noe mer enn å produsere vann og rense avløp.  På overvann har vi oppnådd byutvikling og grønne korridorer.  Det er viktig at unge VA-ingeniører slipper til i eget fag og i samfunnsdebatten. - En forutsetning for å lykkes i norsk infrastruktur er etter Dalens mening et tverrfaglig samarbeid på tvers av generasjonene og andre sektorer. Det er en forutsetning for en innovativ framtid, slo han fast. [caption id="attachment_5432" align="alignright" width="400"]
Møteleder og seniorrådgiver Christen Ræstad ble på muntert vis parkert i go`-stolen under Rørdagene i Bergen i regi av Pipelife.[/caption] Selvkostprinsippet et hinder - Norsk VA-bransje har sin egen seddelpresse.  Uansett hvor ineffektive vi er så har vi noen som betaler for våre tjenester Vi er ikke sultne nok på forandring, fordi vi arbeider etter selvkostprinsippet. Det var påstanden fra Christen Ræstad, sivilingeniør og møteleder av Rørdagene 2018 i regi av Pipelife. I Danmark er det etablert et eget miljøutviklingsfond, med en utbetaling i år på 85 millioner, mens norsk VA-miljø ikke får en bevilgning 20 millioner til et nytt kompetansesenter på Ås. Dette til tross for at VA-sektoren har enorme investeringsbehov foran seg de neste 30 årene. - Selvkostprinsippet er rett og slett et hinder for innovasjon, slo Ræstad fast, og tok et lite oppgjør med direktør for VA-divisjonen i Norconsult, Tom Baade-Mathiesen, som stilte spørsmål ved om innovasjons-innsatsen de siste 10 årene har lønnet seg. Strenge økonomiske rammer Tom Baade-Mathiesen slo fast at mange rådgivere arbeider innenfor så strenge økonomiske rammer at de opplever innovasjon som fordyrende i et prosjekt. - Rådgivere bør bli mer «gale» og komme seg utenfor komfortsonen. På den måten kommer vi noen skritt videre, sa han. Under Rørdagene i Bergen skulle han svare på hvilke konkrete virkemidler, kontraktsformer og tiltak som kan brukes for å legge til rette for positiv kreativitet og innovasjon. Tom Baade-Mathiesen, som var styreleder i Rådgivende Ingeniørers Forening inntil fjor, mener det er viktig at rådgiverne slipper til i starten av et prosjekt, og de vil gjerne være med på utfordrende samhandlingsprosjekter. En ny generasjon ingeniører ser uante muligheter innenfor digitalisering av VA-bransjen, og derfor er det viktig å satse sterkt på rekruttering i rådgiverbransjen. Baade-Mathiesen ga uttrykk for at Norconsult ønsker å bidra med et tilskudd til rådgivernes andel av aksjekapitalen ved etablering av det nye VA-kompetansesenteret på Ås. PhD-utdanningen er også viktig for innovativt arbeid i VA-bransjen. Norconsult er en pådriver for et aktivt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og bransjen. Direktør for Kultur og idrettsbygg Oslo KF, Eli Grimsby har ledet VA-etaten i Oslo kommune og var under konferansen klar på at det ikke står på midlene i norsk VA-sektor. - De som vil, får det også til, var hennes mantra. [caption id="attachment_5433" align="aligncenter" width="640"]
Administrerende direktør i Pipelife, Kjell Larsen, Administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Liv Kari Skudal Hansteen, direktør for VA-divisjonen i Norconsult, Tom Baade-Mathiesen, sivilingeniøren Torstein Dalen hos Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Christen Ræstad, sivilingeniør og møteleder av Rørdagene 2018 under dagens paneldebatt. Foto: Odd Borgestrand.[/caption]