https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2018/02/DSC00642-2-–-Kopi-1.jpg

Fornyelse krever god planlegging

avatarevuser
Oppdatert: 09 februar 2018
-Norge er kommet langt når det gjelder faktabasert kunnskap, og med Bedre Vann som benchmarkingsverktøy er vi bare et tastetrykk unna gode råd.  Det mener Daglig leder, partner og rådgiver i Kinei AS, May Rostad. Under fagtreffet til Norsk Vann denne uka utdypet hun påstanden. I Norsk Vann kommer kunnskapen på løpende bånd. Alle kjenner til de enorme etterslepene på vedlikehold av vann- og avløpsledningene, og nå har May Rostad i KINEI AS forfattet en etterlengtet rapport om Finansieringsbehov i vannbransjen fram mot 2040. Til Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen kom hun for å fortelle litt om hvordan kommuner og selskap kan nyttiggjøre seg rapporten. – Den norske vann- og avløpsinfrastrukturen er bygget opp gjennom de siste 160 årene. For å kunne sikre fortsatt rent vann i springen og i naturen, er det behov for å  investere over 280 milliarder kroner i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene fram til 2040. Det medfører fire prosent årlig vekst i vann- og avløpsgebyrene utover vanlig prisvekst. Vi er som kjent en selvkostfinansiert sektor der brukerne betaler hva vann og avløp faktisk koster. For å redusere prisveksten blir det viktig med kostnads-effektive løsninger, men vi snakker om en fordobling av gebyrene i fremtiden, sa Rostad innledningsvis. Hun tok for seg gebyrkonsekvensene i kommunene som vil variere betydelig – avhengig av den enkelte kommunes behov for å investere, og det blir en stor oppgave å motvirke kostnads- og gebyrøkingen. - For å bygge ut bærekraftig og kostnads-effektivt trengs mer kompetanse, slo hun fast. Å nyttiggjøre seg rapporten Rostad oppfordrer til å tenke langsiktig og lage gode planer, og bevisstgjorde deltakerne på fagtreffet på at økt innsats krever økte ressurser. Samtidig var hun tydelig på betydningen av å satse på økt innovasjon og ny teknologi. – Alfa og omega er flere kompetente fagfolk. Bransjen må tilføres 400 nye ingeniører hvert år til å planlegge og gjennomføre fornyelsen. Mer bruk av NoDdig-metoder vil kunne spare kostnader. Samtidig blir det viktig å prøve å redusere driftskostnadene og bygge en mer effektiv infrastruktur. I tett befolkede områder bør renseanleggene regionaliseres – fordi store renseanlegg er lønnsomme. Og det er lønnsomt, både for kommunene og brukerne å slå sammen kommuner – her er nye Lillestrøm kommune et godt eksempel, sa Rostad. Rostad mener det er lite bærekraftig å ta opp lån over 40 år – stor gjeld gir stor økning i selvkost når rentenivået stiger. Det er derfor viktig at politikere nasjonalt og lokalt bidrar til en kollektiv satsing på vann- og avløpstjenestene, til beste for innbyggerne og næringslivet.