52 operatører på skolebenken

Totalt 52 operatører innen spyling og rørinspeksjon har vært samlet på Garder kurs-og konferansesenter mandag og tirsdag denne uka. Det var 25 deltakere på spylekurset og 27 på rørinspeksjonskurset. Det viser at kurs i regi av RIN er populære.

Her var det deltakere fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, fra Ålesund i vest til Løten i øst. Med andre ord var nesten hele landet representert.  Mandagen var felles for de to kursene, mens tirsdagen var satt av til «spesialisering» innen henholdsvis spyling og rørinspeksjon. Spylekurset tok for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykkspyling av trykkløse avløpsledninger.  Her ble det blant annet lagt vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart. Reidar Kveine, Finn Jenssen, Gunnar Mosevoll, Arild Skjelstad, Kjetil Storli og Trond Alm har bidratt med sin kompetanse inn i dette kurset. Rørinspeksjonskurset tok for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer, det vil si hovedledninger og kummer). Det var trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon i henhold til NORVAR-rapport 145/2005. Som vi tidligere har omtalt er ikke nødvendig verktøy og programvare på plass for å ta i bruk den nye rapporteringen i henhold til rapport 234/2018. Trond Alm, Reidar Kveine, Finn Jenssen, Gunnar Mosevoll, Arild Skjelstad, Erik Gløersen, Morten Trevland, Peer Chr. Nordby og Ståle Brodahl var foredragsholdere på dette kurset.