https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/06/DSC_8993-Kopi-1.jpg

Endelig kom de første millionene

avatarevuser
Oppdatert: 07 juni 2017
2,5 millioner kroner til Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløps infrastruktur ved NMBU bevilget fra Kunnskapsdepartementet i revidert nasjonalbudsjett. Det ble feiret med både pressetreff og marsipankake på NMBU på Ås i dag. Kompetansesenteret har en foreløpig prislapp på 20 millioner kroner, og plasseringen vil bli inne på universitetsområdet til NMBU på Ås. Rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU bekrefter at universitetet har plass og ønsker senteret velkommen til Ås. -Vi er tilfreds med 2,5 millioner kroner til oppstart av kompetansesenteret, og vi skal jobbe for å skaffe betydelig mer til et svært viktig senter, sa stortingsrepresentant Abid Radja, da han stilte opp på pressetreffet på NMBU i dag. Både Venstre og Senterpartiet satte av midler til å opprette et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi, som nå er døpt om til senter for vann- og avløps infrastruktur med i sine alternative forslag til statsbudsjett for 2017, men fikk ikke gjennomslag. Det fikk de imidlertid i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. – Behovet for et slikt kompetansesenter er reelt, og alle har fått med seg dette initiativet. Derfor er dette et gledens dag, sa stortingsrepresentant Ketil Kjenseth fra Venstre. -Barn og unge forstår viktigheten av rent vann og at vi unngår ledningsbrudd. Nå må vi få flertallet på Stortinget å innse det samme. Da vil det komme større beløp til dette senteret, sa Abid Raja i det han åpnet marsipankaka på NMBU. En gledens dag -Det er en gledens dag. Det ble god stemning da nyheten om denne bevilgningen kom. Norge står overfor store utfordringer innen vann- og avløp, og globalt er rent vann en av de store og viktige temaene. -Det er flott at det plasseres hos oss, og vi lover å tenke stort. Det skal bli en del av vår forskning og innovasjon, og det skal bli et praktisk demonstrasjonsanlegg. Vi håper at dette skal være med å revolusjonere ledningsfornyelse i Norge, sa rektor Sundli Tveit i sin «takketale» til politikerne som har jobbet fram den første offentlige bevilgningen. Fra tidligere har Oslo kommune VAV og private aktører bidratt med den første millionen til utredning av prosjektet. Stort behov Arve Heistad, førsteamanuensis ved NMBU, sa på vegne av fagmiljøet ved NMBU at det ikke kun er et spørsmål om å bevilge midler til å fornye ledningsnettet. Det er også mangel på kapasitet og kompetanse. – Med høyere kompetanse i alle deler av bransjen vil vi trygge fremtidens VA-tjenester, øke innovasjonstakten og bidra til grønn konkurransekraft for norsk næringsliv.  Jeg tror dette vil føre til at VA prioriteres høyere framover. Fagmiljøet har høye ambisjoner for et nasjonalt senter, til glede for offentlig og privat næringsliv. Vi skal utdanne og etterutdanne gode VA-medarbeidere. Vi skal også drive forskning og innovasjon i tett samarbeid med andre høyskoler og universiteter i Norge. Med dagens vedtak kan vi gå i gang med det fysiske arbeidet, sa Heistad. I festhumør Direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen var også i festhumør i dag. Hun har utvilsomt sin del av æren for dagens bevilgning, og hun takket budsjettkameratene hjertelig for bidraget til kompetansesenteret. -Dette er et samarbeidsprosjekt for infrastruktur i Norge. Nå ser vi lyst på framtida, for nå er vi «innafor» Vi har store utfordringer både nasjonalt og globalt. Med denne døråpneren har vi fått bekreftelsen på at vi gjør noe riktig når vi nå handler lokalt og tenker nasjonalt og globalt. Vi ser også et eksportpotensiale i det grønne skiftet med dette senteret. Vi har 280.000 kilometer med ledningsnett som skal vedlikeholdes og fornyes. Vi må doble innsatsen, og satsingsviljen er der. Derfor trenger vi kompetansebygging for å løse disse utfordringene, sa hun. Mange har bidratt Det er mange som har bidratt til realisering av senteret. Det startet med Rørinspeksjon Norges initiativ for åtte år siden, og senere fulgt opp av Norsk Vann og Oslo VAV i samarbeid med NMBU og en rekke private aktører fra næringslivet.  Det er mange i norsk VA-miljø som feirer i dag. Håpet er at senteret er en realitet i 2019, sier prosjektleder og assisterende direktør i Norsk Vann, Yngve Wold. [caption id="attachment_4991" align="aligncenter" width="640"]
Slik kan hovedbygget på kompetansesenteret se ut når det blir etablert på Ås.[/caption]