https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/12/halling-002-Kopi-1.jpg

Ledningseierne dominerer på Hallingtreff

avatarevuser
Oppdatert: 14 desember 2016
Kommuner og ledningseiere har dominert Hallingtreffet gjennom 20 år. Av de nærmere 2000 deltakerne som har funnet veien til Ål og Geilo gjennom disse årene viser statistikken at denne gruppa utgjør 51 prosent av alle deltakere.
Entreprenører utgjør totalt 23 prosent, og deretter følger rådgivere med 11 prosent, produsenter og leverandører med 10 prosent og til slutt ulike andre gjester, forelesere og presse med 5 prosent. -Vi førte ikke nøyaktig statistikk de tre første årene, fra 1997 til 1999, og tallene fra de tre første Hallingtreffene er derfor anslag, sier Hallingtreff-generalen Arve Hansen i VA teknikk AS i Drammen. Det var han som dro i gang dette fagtreffet for «fotfolket» i norsk vannbransje sammen med daglig leder ved Hallingplast AS, Steinar Tragethon. Dette som et supplement til de mange akademiske fagtreffene som arrangeres av andre ulike bransjeorganisasjoner. -Vi hadde kanskje ikke tro på at dette initiativet skulle fortsette i så mange år, sier han med et smil. Gjensidig respekt Vi ønsket å arrangere et fagtreff som var attraktivt for både ute- og inne-folk, der det kom tydelig fram at teoretikere og praktikere er like viktige for bransjen. Vi har gjennom 20 år arbeidet for å bygge opp om en gjensidig respekt nettopp mellom teoretikere og praktikere, og her mener jeg vi langt på vei har lykkes.  Vi hadde også klare tanker om at fornyelse av vann- og avløpsnettet måtte være et primær-fokus. Her var Hallingtreff først ute med konkrete forslag til løsninger for et ledningsnett i forfall, understreker Arve Hansen. At aktører i norsk vannbransje også får et innblikk i produksjon og innovasjon i en av Nord-Europas mest moderne rørfabrikker er heller ingen ulempe, mener Hansen. Ønsker flere rådgivere Hansen og Tragethon er godt fornøyd med den høye andelen av ledningseiere, men er enig om at det er en vei å gå for å få flere rådgivere på banen. -Interessen blant rådgivere kan bli noe bedre. Vi vet det er mange dyktige rådgivere i bransjen, men skal vi få fart på norsk ledningsfornyelse må også rådgiverne holde seg oppdatert på den teknologiske utviklingen og være med å dra lasset sammen med resten av aktørene i bransjen, mener Hansen.  Han mener derfor de kommende Hallingtreffene i sterkere grad må gjøres til en enda mer attraktiv møteplass også for rådgivere. Det er her de møter praktikerne som kan gi positive og konstruktive innspill til de som ofte legger premissene for et prosjekt, mener Hansen. Mange temaer Hallingtreff har hatt fokus på en rekke ulike temaer gjennom de 20 årene som er gått siden oppstarten på Higland hotell på Geilo. Hallingtreff har alltid hatt stor takhøyde og dermed friske meningsutvekslinger og debatter.  Det har skapt engasjement rundt de ulike temaene, mener Steinar Tragethon. Her kan nevnes renoveringsplanlegging og tiltaksplaner, innføring i ulike typer VA-materiell, planlegging og gjennomføring av ulike typer NoDig prosjekter, fokus på feil på nyanlegg, VA i et miljøperspektiv, kommunal overtakelse av stikkledninger, VA-systemenes levetid og plan for reduksjon av de store vannlekkasjene rundt om i landet. Kumsikkerhet og juridiske forhold knyttet til drift, helse, miljø og sikkerhet. Antallet deltakere har økt jevnt siden starten. Det sju første Hallingtreffene ble arrangert på Higland hotell. Det første året med 35 deltakere, og med 79 deltakere som en foreløpig rekord i år 2000. Fra 2004 ble arrangementet flyttet over til Bardøla Høyfjellshotell, med et snitt på 85 deltakere fram til 2011. De siste seks årene har oppmerksomheten og ryktet om et godt faglig og sosialt treff spredd seg over store deler av Skandinavia, og i 2012 økte antallet deltakere til 126. Hvert år senere er det blitt nye deltakerrekorder, i 2016 med 189 deltakere, og dermed sprengt kapasitet på Bardøla. 2017-utgaven er derfor flyttet til Vestlia Resort, som har meget god kapasitet. Det er allerede nå klart at det igjen blir ny deltakerrekord. Arrangørene håper på 250 deltakere på treffet denne gang, og dermed er det fortsatt 50 ledige plasser på det fine konferansehotellet på Geilo. Steinar Tragethon lover også et nytt og spennende konsept for fabrikkbesøket i anledning treffets 20 års jubileum.