https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/12/sibbern-foran-rorfornyingsbil-2.jpg

CC Sibbern avslutter sin Olimb-epoke

avatarevuser
Oppdatert: 02 desember 2016
02.12.16: Konsernsjef Carl Christian Sibbern fratrer sin stilling i Olimb Group fra årsskiftet. Det er klart etter et styreseminar der det kom fram at konsernsjef og styre har ulike syn på strategivalg og mål for konsernet. -Selskapet og jeg har forskjellig syn på mål og strategivalg for konsernet videre, og jeg har derfor meddelt styret at jeg ønsker å trekke meg. Partene er blitt enige om fratredelse 1/1 2017, opplyser CC Sibbern, som også sitter i styret for SSTT. År med framgang -Årene hos Olimb har vært givende for begge parter. Vi har økt omsetning og resultat betraktelig og har styrket vår stilling i markedet på en måte som både jeg og Olimb er stolte og fornøyde med. Jeg ønsker Olimb all lykke og fremgang videre, og tar med meg mange gode minner og mye lærdom fra de siste ni årene. Jeg vil særlig trekke fram dyktige og innsatsvillige kollegaer på alle plan, sier Sibbern. Brenner for bransjen -Det skal ikke være noen tvil om at jeg fortsatt brenner for denne bransjen og ser enorme muligheter og utfordringer i ny teknologi og i nye markeder. Da Olimbs styre gir uttrykk for at konsernet i større grad vil konsentrere seg om sine kjernemarkeder, anser jeg at min rolle ikke er forenlig med denne målsetningen. Teknologiutviklingen går fort og jeg tror bransjen bare er i begynnelsen av en rivende utvikling. Miljømål og teknologi må i dag gå hånd i hånd med økonomiske målsetninger. Jeg er overbevist om at NoDig metodene vil bli gjenstand for større fokus og stadig utvikling i metodevalg. Det betyr også at nye aktører vil entre scenen samtidig som etablerte aktører må holde tritt med utviklingen. Det gir enorme muligheter – mens noen ser dette som en stor utfordring, sier Sibbern videre. Ny teknologi -De som kjenner meg vet at jeg omfavner ny teknologi og at jeg liker utfordringer. Jeg har levd med spennende utfordringer de siste ni årene, og jeg har lært mye som leder i Olimb-konsernet. Dette er en ballast jeg nå vil ta med meg videre. Selv om jeg ikke er helt klar over hva de kommende månedene vil  bringe for egen del, vet jeg at det det er mange spennende oppgaver innenfor denne sektoren, og her har jeg lyst til å være en innovativ bidragsyter, avslutter CC Sibbern.