https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/09/olimbdagen-024-Kopi-1.jpg

-Vi trenger mange dyktige rådgivere

avatarevuser
Oppdatert: 14 september 2016
Det finnes ikke en eneste overflødig VA-ingeniør og ikke en eneste overflødig rådgiver. Det slo faglig sekretær i RIN, Martina B. Svedahl fast under Olimb-dagen i Våler i Østfold idag. Et førtitalls rådgivere og ledningseiere tok turen til "Hver gang vi møtes gården", Vestre Kjærnes gård i Våler, der NoDig entreprenør Olimb inviterte til dialogkonferanse om erfaring og utvikling av gravefrie anleggsmetoder. Et av spørsmålene var om rådgiverne er på vei ut, at de har utspilt sin rolle. Under årskonferansen til Norsk Vann forrige uke ble det hevdet at vannbransjen trenger 400 nye stillinger hvert år i tillegg til en bevilgning på åtte milliarder kroner. Vannbransjen har et felles mål om å øke fornyelsestakten, og da er det helt avgjørende at rådgivere, entreprenører og ledningseiere deler kunnskap og spiller hverandre gode, understreket CEO i Olimb, Carl Christian Sibbern og VA-ingeniør Martina B. Svedahl, som ved flere anledninger ga både rådgivere, ledningseiere og entreprenørselskaper klar melding om at et medlemsskap i RIN ville være en nyttig investering med tanke på kompetanseheving. Målsetting for Olimb-dagen var å opprettholde dialog om rådgivernes rolle framover, diskusjoner og utvekslinger, og spesielt om samspill mellom rådgivere, entreprenører og ledningseiere. –Dialog kan være krevende for alle aktører, men det er desto viktigere at det finnes møteplasser for denne typer dialoger. Verden går framover også under bakken når den gode dialogen utvikles, mente CC Sibbern. Verden framstår imidlertid svært ulikt i norske kommuner. Oslo VAV har 590 ansatte som arbeider med vann- og avløp og i tillegg leies det inn en rekke rådgivere. Holmestrand kommune med 10.500 innbyggere har to ansatte innenfor teknisk etat.  I tillegg til vann og avløpstjenestene har de to også ansvar for brann, park, renhold, eiendom og havn og vaktmester. -Rådgiveren skal være det profesjonelle bindeleddet mellom den gjennomsnittlige norske kommune og de ulike entreprenørene, understreket Svedahl i sitt foredrag. -Rådgivere skal ha god oversikt over landskapet, og i tillegg dukke ned i enkeltsaker. Vi skal finne de gode løsningene, og vi skal ha mer spesialkompetanse enn oppdragsgiver. Vi skal være en ekstra ressurs, og våre kunder skal forvente mye av oss. Vår jobb er å være en god medspiller. Det finnes rådgivere som ikke gjør jobben sin. Slik er det i alle bransjer, men det er kommunens oppgave å søke opp de gode rådgiverne. Rådgivere har tilgang på mye kunnskap, og vi må oppsøke den kunnskapen vi trenger i det enkelte prosjektet. Vi må opptre nøytralt, og finne de beste løsningene for våre oppdragsgivere, sa Bergh Svedahl videre. –Den største trusselen for en rådgiver er rådgiveren selv. Mange av oss er for raske og graver dermed vår egen grav. Vi kan ikke fortsette med klipp og lim. Det er vårt ansvar å være faglig oppdatert. Vi selger vår egen kompetanse. Derfor må vi reise rundt og hente inn informasjon og på den måten kan vi utvikle noe sammen. Hennes varme anbefaling til rådgivere var å komme seg ut og hente kompetanse hos operatørene i grøfta. Vi må ta oss tid til å sitte på grøftekanten, sa hun klart og tydelig. Hun understreket også betydningen av kontakt mellom rådgiver, entreprenør og byggherre under og etter anlegg.  Det handler om å høste erfaringer underveis og høste erfaringer etterpå i en evaluerings runde, mente hun. På vegne av ledningsnettet og skattekronene mente hun det er viktig å sette krav til kunnskap om NoDig. Hun ba ledningseiere ikke vurdere pris alene ved innkjøp. -Dere får det dere betaler for. En god planleggingsfase vil spare store utgifter i utførelsesfasen. Sett krav til rådgivere. Vi liker krevende oppdragsgivere, og sett krav til at rådgivere skal ut i felt. Det er sjelden at kart og virkelighet stemmer, mente hun. Hun ga entreprenørene utfordringer på kvalitet når det er pris som veier tyngst i konkurranser. Enkelte entreprenører velger da de billigste tekniske løsningene, samtidig som hele bransjen snakker varmt om 100 års levetid.  For å spare penger ønsker entreprenøren å prosjektere selv eller tar avgjørelser direkte med grossist. Bergh Svedahl understreket på vegne av landets rådgivere innen vannbransjen at de alle ønsker å dele kunnskap og være en aktiv medspiller.