https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2016/08/arnt-olav-holm-takkes-1.jpg

Takk til lekkasjesøkernes frontfigur

avatarevuser
Oppdatert: 25 august 2016
11 års aktiv innsats som leder for Rørinspeksjon Norges faggruppe for lekkasjekontroll og trasèsøk fortjener en oppmerksomhet. Under RINs årsmøte og fagdag i Asker fikk Arnt Olav Holm en fortjent takk. Arnt Olav Holm i Vestfold Vann har på mange måter vært «formannen» for norske lekkasjesøkere. Sammen med mange av sine kolleger syns han det er et stort samfunnsmessig problem at nærmere 35 prosent av vannet som leveres ut på nettet i Norge ”går til spille” i form av lekkasjer. Reelt sett er lekkasjeprosenten i Norge trolig nærmere 40 prosent, og Holm har sørget for at en yrkesgruppe er blitt oppdatert i lekkasjekontroll og trasèsøk. En bauta Marianne Sjåstad fra Glitrevannverket, som i dag leder faggruppa for lekkasjekontroll og trasèsøk, mener Arnt Olav Holm har framstått som en bauta innen sitt fagfelt. Selv om han nå formelt har trukket seg ut av alle verv vil han fortsatt være en støttepilar i kurs- og konferansevirksomhet i regi av både RIN og Norsk Vann. -Jeg føler meg privilegert som har fått arbeide innenfor dette fagfeltet, og jeg er stolt over å ha fått muligheten til å sikre at både RIN og Vestfold Vann har vært helt i front innen dette området, sier Arnt Olav Holm. Feil på nyanlegg Det er ikke bare gamle ledninger som er årsaken til lekkasjene. Det er i stor grad feil på nyanlegg og manglende ekstern kontroll gjennom mange år som har forårsaket mange feil. Dette ønsker bransjen å gjøre noe med, blant annet gjennom operatørkurs for lekkasjesøkere. Flere norske vannverk har en lekkasjeprosent på over 50 prosent, og i de verste tilfellene har statistikken fra enkelte vannverk ”forsvunnet” fordi ledelsen i vannverkene ikke ønsker å få et for sterkt fokus rettet mot seg. Dette var et tema også under årets fagdager i regi av RIN i Asker.