https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2021/10/DSC_0551-–-Kopi-1.jpg

300 deltakere fylte Seilet i Molde

avatarevuser
Oppdatert: 19 oktober 2021
300 deltakere på en regional driftskonferanse for vann og avløp i Møre og Romsdal er ny rekord, og langt over forventningene til en driftsassistanse som markerer 30 års aktivitet. VA-konferansen på Scandic Seilet i Molde inneholder da også et faglig program med stor bredde og svært kompetente forelesere.   Daglig leder for driftsassistansen i Møre og Romsdal, Lars Saga, sammen med styrelederen Cato Andersen kunne ønske velkommen til to dager med fokus på utfordringer og muligheter både nasjonalt, regionalt og lokalt. Klimatilpasset lovverk Direktør i Norsk Vann, Thomas Breen, fikk æren av å holde innledningsforedraget. Han er nå travelt opptatt med innspill til Statsbudsjettet for 2022, der det handler om å sikre best mulig vilkår for vannbransjen.  Derfor så han seg nødt til å benytte en digital plattform framfor å møte VA-folket ansikt til ansikt. Dette beklaget han sterkt fra sitt kontor på Hamar. -Nå får vi endelig på plass en sektorlov i tillegg til viktige tiltak med klimatilpasning. Det er viktig for oss å legge trykk på de saker som betyr mest for vannbransjen og norsk infrastruktur de neste årene, sa Breen. Klimasituasjonen -Spørsmålet om hvordan vi tilpasser samfunnskritiske tjenester og infrastruktur til en ny klimahverdag bør ha en sentral plass i arbeidet som ny regjering skal gjøre. Få ting vil ha større innvirkning på vanlige folks økonomi eller evnen til å skape muligheter over hele landet, mente han. Vann- og avløpssektoren kan tjene som eksempel på samfunnskritiske tjenester som allerede er under kraftig press som følge av klimaendringer. Kommuner og kommunale selskaper arbeider fortløpende med å forberede vann- og avløpstjenestene til den nye klimahverdagen. Men det er både kostbart og praktisk utfordrende, understreket han. Breen var opptatt av at Regjeringen må sørge for at lov- og regelverk «klimatilpasses», slik at kommunene kan investere i kvalitet og bygge for fremtidens klimautfordringer. Ansvar for håndtering og finansiering av tiltak knyttet til overvann må avklares, og det må legges til rette for innovasjon og mulighet for å utvikle ny klimateknologi i et tjenesteområde som finansieres av selvkost. Norsk Vann oppretter nå et eget avløpsnettverk fordi avløpssituasjonen må tas på alvor. Statsforvalteren i Viken har satt ned foten for videre utbygging av boligområder inntil kommunene får bedre kontroll på avløpene. Nesten halvparten av norske kommuner bryter utslippstillatelsene, og dette er knyttet tett opp mot klimasituasjonen, men likevel er det vanskelig å komme i dialog med statlige myndigheter når det gjelder utslippssøknader og det arbeidet som må gjennomføres, mente Breen. Rekruttering og innovasjon Rekruttering blir en fortsatt stor utfordring for norsk vannbransje. Det er behov for 113 driftsoperatører hvert år i norske kommuner. Dessuten er det behov for 30 nye ingeniører og 37 nye sivilingeniører. Høgskolesektoren har økt antall studieplasser de siste årene, men det er viktig å få ingeniørkompetansen ut i hele landet. -Det er viktig at Staten også bidrar til å sikre god nok kompetanse ut i kommunene. Samtlige nyutdannede sivilingeniører har gått til private foretak de siste årene. Her må de største kommunene og de interkommunale VA-selskapene synliggjøre de mange spennende oppgavene som en sivilingeniør kan gå inn, mente Breen. Breen tok også for seg investeringsbehovet og rapporten om innovative anskaffelser i vannbransjen. -Det er på tide at vannbransjen tar i bruk innovative anskaffelser. Vi må gjøre innkjøp med «nye briller», mente Thomas Breen. Konferansen i Molde går over to dager, med en rekke sentrale temaer. Her er også 50 utstillere som alle ønsker å dra i samme retning for et sterkt fokus på hvordan de store utfordringene i bransjen kan løses.