https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2019/01/Dalen-Bergen-VA-–-Kopi-1.jpg

-30 års grense for å delta på Hallingtreff?

avatarevuser
Oppdatert: 18 januar 2019
For unge VA-ingeniører handler framtiden om digitalisering. Alle tjenester som kan digitaliseres skal digitaliseres i Bergen kommune. Hverdagen til den 31 år gamle sivilingeniøren Torstein Dalen i Bergen Vann og avløp dreier seg om digitale muligheter. Det handler blant annet om kunstig intelligens, Internet of Things, Roboter, Digitalisering, Big Data, Blockchain, inkludert informasjonssikkerhet, klimaendringer, befolkningsvekst og fortetting og urbanisering. -Jeg er ingen «grøftekæll» og befinner meg egentlig i den andre enden innen vann- og avløps-skalaen. Min arbeidsdag er inne på et kontor med en datamaskin som arbeidsredskap.  Gjennom gode analyseverktøy kan vi forbedre våre VA-anlegg og vi kan forutse hva som skjer i anleggene. Da Dalen tok et blikk ut over forsamlingen i Vestliahallen under årets Hallingtreff mente han sannsynligheten for at han toppet listen over databrukere var stor. I salen så han en forsamling som i hovedsak var i middagshøyden. Online i nåtid Måledata online i Bergen består av om lag 10.000 målepunkter, med en 16-sifret rekke med tags som overvåkes i nåtid. Disse dataene implementeres i kommunens kartverk, og ut fra en sensor på nettet kan det hentes inn informasjon om trykk, temperatur eller mengde, avhengig av hva man er ute etter. Et annet prosjekt er avslutning av papirrapporter. En ansatt i kommunen får årlig inn 3000 rapporter knyttet til fettutskillere og oljeutskillere. Disse blir nå digitalisert manuelt for å opprette en digital operatørportal. Det betyr at framtidig informasjon kan gå rett inn i databasen uten noen form for manuell behandling. Eventuelle feil i rapportene vil komme opp med et varsel, og operatøren kan da konsentrere seg om dette. Digitaliseringen frigjør kapasitet og åpner for en rekke nye muligheter også innen vann- og avløpstjenestene, mente Dalen. Flere portaler Dalen fortalte også om entreprenørportalen, der all kommunikasjon med entreprenørene nå skal bli lagret digitalt. Det handler blant annet om søknader, utført arbeid, endringsmeldinger og tiltak på hovedledninger. Opplysningene herfra skal knyttes opp mot andre kommunale databaser, som gjør informasjonen tilgjengelig i andre sammenhenger. Kommuneplanen for overvann er også et digitaliseringsprosjekt i Bergen. I alle reguleringsplaner handler det også om overvannshåndtering. Det har vist seg at informasjon som kommer inn til kommunen ofte er enten feilaktig eller mangelfull. All relevant informasjon blir nå samlet inn i et samarbeid mellom plan og bygningsetaten, bymiljøetaten og vann og avløpsetaten. All informasjon legges inn på et web-kart, med relevant og viktig data for håndtering av utfordringer knyttet til overvann.  Totalt 20 ulike temaer ligger nå inne i kommunedelplanene for overvann, og det er blitt en helt annen kvalitet over planarbeidet, mente Dalen. Prøv nye løsninger Han oppfordret VA-ingeniører rundt om i landet til å tørre å prøve nye løsninger og produkter, nye samarbeidsformer og gjøre forbedringer på det man alltid har jobbet med. VA-bransjen har fått et stempel på seg som konservativ, men Dalen mente dette var et feilaktig bilde i 2019. -Vi ligger absolutt ikke langt etter andre offentlige tjenester, slo han fast, og viste blant annet til omorganiseringen i Nedre Romerike Vannverk og Nedre Romerike Avløpsanlegg. -Egentlig koker det ned til å tørre og ville.  Vi kan bidra med noe mer enn å «bare» produsere vann og rense avløp. Som 31-åring har jeg aldri opplevd at vannet ikke er kommet ut av krana mi hjemme. Strømmen går med ujevne mellomrom, men vannet er der. Vårt oppdrag er å levere rent vann 24 timer i døgnet, men vi skal være i stand til å gjøre mer enn dette, mente han. Et positivt eksempel var nye løsninger for overvannshåndtering. Her er det snakk om å etablere blågrønne byer og rekreasjonsområder. Det er mange pågående prosjekter innen separering av avløp og miljøtiltak som reduksjon av forurensning. Kompetanseoverføring Dalen mente at det var viktig å ville kompetanseoverføring. Han var noe forundret over at det under årets Hallingtreff med nesten 300 deltakere bare var en håndfull deltakere under 30 år. Oppfordringen var krystallklar fra 31-åringen: -Ønsker vi kompetanseoverføring må den eldre garde ta med seg de unge på kurs og konferanser også. Det er vel ikke 30-års grense for å delta på Hallingtreff? spurte han retorisk. Han mente det var viktig at også lærekrefter og pedagoger ble invitert på fagtreff av denne typen. Vannbransjen må hente kompetanse også fra andre fagfelt, og samtidig bidra inn i andre sektorer, sa Dalen Utfordringer og samarbeid -Det er viktig at unge VA-ingeniører slipper til i eget fag og i samfunnsdebatten. Ekstremvær, vannkrise, klimaendringer, naturkatastrofer og vannkrise er globale risikofaktorer. Dette betyr enorme muligheter for oss som arbeider i norsk VA-bransje, sa Torstein Dalen. En forutsetning for å lykkes i norsk infrastruktur er etter Dalens mening et tverrfaglig samarbeid på tvers av generasjonene og andre sektorer. Det betyr også at beslutningsansvar må flyttes så nært de som til daglig jobber med de ulike fagfeltene og arbeidsområdene innen vann og avløp i en enhet eller en kommune. De som tør og vil må også få beslutningsansvar.  Det en forutsetning for en innovativ framtid, slo han fast.