https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2022/08/DSCN1321-1.jpg

30 år med faglige diskusjoner uten reduksjon i vannskadene

avatarevuser
Oppdatert: 13 april 2023
Etter 30 år med jevnlige fagseminarer på nordisk nivå er kostnadene som følge av vannlekkasjer i boliger fortsatt på et svært høyt nivå. Men ildsjelene bak Nordisk Vannskadeseminar gir seg ikke.  29. – 31. august samles nordiske fagfolk i Asker for å lære mer om, og diskutere, vannskadesikre installasjoner, skadeårsaker, materialvalg og nyheter. Kostnadene som følger med vannlekkasjer i boliger beløper seg til over 20 milliarder kroner årlig, bare i Norden. Det er 11 år siden Norge sist var arrangør av dette nordiske seminaret. Det skjedde på Oscarsborg i 2011. SINTEF Community, som sammen med en Nordisk arbeidsgruppe er vertskap for årets seminar, som samler 170 deltagere fra alle Nordiske land.  Seminaret, som arrangeres på Holmen Fjordhotell i Asker, er nå fulltegnet opplyser forskningsleder i Sintef Community, Lars-Erik Fiskum. Det blir tre intense dager for konferansedeltakerne. Her er det en rekke temaer som skal belyses:
  • Hvordan vil byggereglene i Norden utvikle seg.
  • Hva gjør forsikringsbransjen for å redusere vannskadene
  • Nytt om lekkasjestoppere, bruk av sjakter og prefabrikkerte våtrom
  • Levetider for rørinstallasjoner
  • Ombruk av sanitærinstallasjoner
  • Hva kan arkitekten bidra med for å redusere skadene
Flere av temaene bør også være av interesse for RIN-medlemmer som jobber med rørinspeksjon og rørfornying av boliger og borettslag. I tillegg til faglige formidling, er seminaret et velegnet forum for å bygge gode nettverk mellom fagfolk som jobber med de samme problemstillingene. Målgruppen for seminaret er rørleggere, arkitekter, byggherrer, rådgivere, entreprenører, forsikring, saneringsfirma, takstbransjen, leverandører og alle andre som kommer i kontakt med vannskader i bygg. - I 2021 ble det registrert over 100 000 vannskader i Norge. Flesteparten av disse skadene har sin rot i prosjektering eller monteringsfeil. Det eneste som hjelper er faglig kompetanse, og det håper jeg vi kan formidle på dette seminaret, sier forskningssjef i Sintef Community, Lars-Erik Fiskum, som gleder seg stort til igjen å møte kolleger og andre fagfolk fra hele Norden i vakre omgivelser i Asker.