https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/02/RIN-OsloMet-1.jpg

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 juni 2023
Behovet for vann-ingeniører er stort innen forvaltning, planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Forrige uke presenterte OsloMet et nytt sivilingeniørstudie i smart vannteknologi.

I 2021 ble etterslepet på det kommunale ledningsnettet vurdert til å være over formidable 330 milliarder kroner. På toppen av dette kommer prisstigningene siste år, samt konsekvensene av et forverret vær, med mer og mer uforutsigbar nedbør.

Et betydelig behov

Ingeniørmangel kan føre til at vesentlige tiltak ikke gjennomføres tidsnok.

Presentasjonen av OsloMets nye masterspesialisering ble gjennomført i samarbeid med Tekna. Arrangementet startet med foredraget: «Hvorfor er vannhåndtering særlig viktig i dag?» ved Rasmus Benestad, fra UiO – Meteorologisk institutt.

Han beskrev den akselererende utviklingen med mer ekstremvær i begge retninger. Vi får både tørkeproblemer og ødeleggende regnværsflommer. Klimainnsats handler om å redusere utslippene av klimagasser, men også om å bygge infrastruktur og bygg som tåler vann, ivareta nedbør som en ressurs, reversere forurensingen og håndtere overvannet åpent og lokalt. Forutsetningen for alt dette er ingeniører med vann-kompetanse.

Sikker og inspirerende jobb

– Endelig kom studiet jeg ønsket da jeg studerte her, sa andre mann ut i presentasjonsrunden, Martin Stensland. Han studerte selv ved OsloMet i 2014 – 2017, er prosjektansvarlig vann og vannmiljø i Asker kommune og leder av VA-yngre.  Organisasjonen begynte å kartlegge ledige stillinger innen bransjen i 2021. Etter det har det til enhver tid vært fra om lag 70 til 130 utlyste stillinger.

– Dette er trygge jobber. Det er mindre variasjon i etterspørselen etter vann-ingeniører, enn for tilsvarende stillinger innen olje og veg. I tillegg er det stor bredde i arbeidsoppgavene, som dessuten er svært meningsfulle. Vann- og avløp handler om en vesentlig samfunnsoppgave knytet til grunnleggende trygghet for samfunnet, sa Martin Stensland, som representerte både kommune-Norge og VA yngre.

Allsidige arbeidsoppgaver

Vann-ingeniørers mulighet i konsulentbransjen ble beskrevet av rådgivende ingeniør Mariann Sæbø Wagner. Hun er fagansvarlig for overvann i Asplan Viak og har utdanning fra Danmark. Også hun hilste den nye masterspesialisseringen i Norge velkommen. Nå arbeider Sæbø Wagner med flomplaner, bærekraftig overvannshåndtering gjennom naturbaserte løsninger samt Breeamsertifisering av bygg, hvor flom og overvann er viktige tema. Opprinnelig begynte hun sitt arbeide i vannbransjen med ressursgjenvinning fra spillvann.

Behovet for ingeniører er stort innen alle fagområdene: forvaltning, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur.

[caption id="attachment_10539" align="alignnone" width="1024"]
Behovet og innholdet i vannfaget ble presentert av to sivilingeniører som selv arbeider med vann: Martin Stensland fra Asker kommune og Mariann Sæbø Wagner fra rådgivningsselskapet Asplan Viak.[/caption]

Studieinnhold

Spesialiseringen i smart vannteknologi tar for seg analyse, design og forvaltning av urbane vannressursprosesser og infrastruktur.

Tom Baade-Mathiesen, selv rådgiver og nå universitetslektor ved OsloMet, beskrev forarbeidet og hva den nye masterspesialiseringen i smart vannteknologi innebærer. Institutt for bygg- og energiteknikk har gått sammen med næringsliv, bransjeorganisasjoner og offentlige etater. De har også vært i dialog med de øvrige universitetene med vann-spesialisering, for å forebygge overlapping og sørge for at OsloMets nye masterprogram komplementerer disse. Samarbeidet har resultert i utviding av ingeniørstudiene med innhold og sammensetning spesialtilpasset markedets behov, særlig der etterspørselen antas å øke.

– Utvidelsen av studietilbudet er et viktig og strategisk grep som OsloMet og fakultetet tar for å sørge for at nok kompetente ingeniører bidrar inn i arbeidslivet. Faget trenger folk, rådgiverne har det alltid travelt. Vi må ha nye vanningeniører! sa Tom Baade-Mathiesen da han avsluttet sitt innslag under presentasjonen av det nye masterprogrammet i smart vannteknologi, på OsloMet.

Tekst og bilder: Inger Anita Merkesdal