https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2017/01/Gaula-styrt-boring-46-Kopi-1.jpg

1.200 samles på Arctic Entrepreneur

avatarevuser
Oppdatert: 15 januar 2017
Du kan møte flere RIN-representanter under årets Arctic Entrepreneur på Gardermoen. Alle har stand inne på The Quibe, der RIN-medlemmene er blant totalt 122 utstillere. Arctic Entrepreneur er en stor årlig møteplass for anleggs- og avfallsbransjen i Norge. Arctic Entrepreneur 2017 arrangeres i The Qube, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Det blir stor utstilling, seks seminarer, Vinterfest og Brakkemiddag med god underholdning. Maskinentreprenørenes Forbund står som arrangør, og totalt 1.200 deltakere er påmeldt i år. Det hele starter tirsdag 17.januar kl. 10.00 og varer fram til torsdag ettermiddag.Tirsdag handler det om Samferdsel og vegvalg med egen dagskonferanse. Tirsdag og onsdag arrangeres Gjenvinningskonferansen, og egen konferanse om klimakrav til anleggsbransjen. Vann og avløpssektoren har sin egen konferanse på onsdag. Torsdagen er viet til sprengning, der DSB og Arbeidstilsynet møter sprengningsbransjen. Vann og avløpsdagen Som vanlig er det Eli Kari Gjengedal, værsjef i TV2 som leder vann- og avløpsseminaret. Først ut blant foredragsholderne er Bård Hoksrud, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, som tar for seg sektorloven for vann og avløp. Prosjektleder Trond Andersen i Norsk Vann vil deretter orientere om endringene i ADK-ordningen og assisterende direktør i Norsk Vann, Ynge Wold, vil oppdatere deltakerne om andre aktuelle nyheter fra Norsk Vann. Næringspolitisk rådgiver i MEF, Tore A. Larsen, vil bidra med MEFs innfallsvinkel til VA-politikken i Norge, før Gisle Halvorsen, seniorrådgiver i Multiconsult, retter et kritisk blikk mot egen bransje. Er det fortsatt klipp og lim som dominerer rådgiverbransjen? Arnt Olav Holm fra Vestfold Vann og RIN er en av landets mest erfarne lekkasjesøkere, og han vil holde foredrag om «lekkasjesøkerens utfordringer i dag og i framtida». Etter lunch blir det også en rekke faglige foredrag. Først ut er Finn N. Bangsund, fagsjef i Maskinentreprenørenes Forbund, som tar for seg Sentral Godkjennings framtid. Deretter følger Rolf Aafoskaas, daglig leder i Rolfs Graving og Planering AS og Thomas Kollerød, advokat i MEF opp med temaet «Totalprosjekter». Ole Jørgen Johansen, distriktssjef VA i Pipelife Norge AS, har fått i oppgave å snakke om «godkjente og ikke godkjente rør», mens Halvard Kierulf, sjefsingeniør i Trondheim kommune, har fått æren av å runde av fagdagen med oppsummering av MeTroVann-prosjektet i Trondheim. Det er lagt inn flere gode pauser med utstillingsvandring, slik at deltakere på konferansen skal få med seg både foredrag og utstillingene.