https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/07/bilde-3-1.jpg

Vannmangel forsterker brannrisikoen

avatarevuser
Oppdatert: 30 juli 2013
-Det er alvorlig nok at beboere i kommunen mister drikkevannet, men det elendige vannledningsnettet utgjør også en risiko dersom det oppstår en brann. Det sier brannsjef Jack Hatlen til Moss Avis. Avisen har de siste ukene satt et sterkt fokus på ledningsnettet i Råde kommune etter gjentatte lekkasjer.  Problemene i Råde kommune er ikke spesielle. Faktisk kan det hevdes at det innbyggerne i kommunen nå opplever heller er det normale rundt om i kommune-Norge.  I Råde er det også oppdaget E.Coli bakterier i vannet og i deler av kommunen må vannet derfor kokes. Politikerne i Råde har vedtatt å forsere sin VA-plan. Det er også fattet vedtak om at brannberedskapen skal være på plass, men det er ikke bevilget penger til dette. VA-plan for neste 10 år -Vi har en VA-plan som går fra 2012 til 2022, og nå ser vi at det er nødvendig å forsere denne planen. Vi kan ikke leve med en usikker situasjon, slår ordfører Renè Rafshol fast overfor VVS aktuelt Etter gjentatte ledningsbrudd i Skogveien i Råde sentrum hentet kommunen inn anbud på fornying av ledningen med armert foring. Det var Olimb  Rørfornying som leverte inn det rimeligste tilbudet. Dermed ble Olimbs nye produkt, Drinking Water Liner, som er en armert polyesterforing med PE-belegg, godkjent av Folkehelseinstituttet for bruk i kontakt med drikkevann, tatt i bruk for første gang i Norge. Foringen har en sprengtrykk på 13 bar uten støtte. De 1350 meterne med DW-liner ble fordelt på 19 delstrekk, og det var totalt 75 anboringer. Det var ingen oppgraving av anboringspunktene. Store kostnader Hyppige brudd og gjentatte vannlekkasjer koster kommunen mye penger, og fornying er derfor god økonomi, mener Råde-ordfører Renè Rafshol, som har måttet tåle sterk kritikk på vegne av politikerne i bygda. Etter sommerens medieoppslag i Østfold vil garantert ledningsfornyelse komme høyt opp på den politiske agenda i høst. Drikkevannsforskriften Ordfører Renè Rafshol sier til VVS aktuelt at kommunen tar drikkevannsforskriftens paragraf 11 på alvor. Den sier at en sikker vannkilde er en forutsetning for både liv og helse. Vannverkseier har ansvar for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann under alle forhold og innbyggerne i Råde forventer godt og trygt vann i springen, understreker ordføreren.  Den forventningen må politikerne i Råde nå innfri om ikke Forbrukerrådet kommer på banen og forlanger prisavslag og kompensasjon for de stadige ledningsbruddene.