https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2014/10/nesodden-kommune-TV-aksjonen-015-Kopi-1.jpg

Vann på kjøpesenteret

avatarevuser
Oppdatert: 17 oktober 2014
Markeringen skjedde gjennom egen utstilling i det lokale kjøpesenteret der både ordfører Nina Sandberg, virksomhetsleder Reidun Isachsen og prosjektleder Arne Johansen deltok på standen. Treffer folk -Vi vet at vi møter mange mennesker på det lokale kjøpesenteret en fredag ettermiddag og vi mener det er viktig å synliggjøre betydningen av rent drikkevann, sier ordfører Nina Sandberg til VVS aktuelt. Ordfører Sandberg er stolt over de resultatene Nesodden kommune kan vise til i sin satsing på vannsektoren de siste årene. -Vi ligger helt på topp i Norge når det gjelder vannkvalitet. Vi har fortsatt mye arbeid som gjenstår. Vann er viktig for oss, og vi vil fokusere på at vi som har så godt vann også kan bidra til at mennesker rundt om i verden kan få tilgang på rent vann. Årets aksjon i regi av Kirkens Nødhjelp støtter vi derfor helhjertet opp om, sier ordfører Nina Sandberg til VVS aktuelt. Hun er også stolt overden kreativiteten vannmiljø-etaten viser i forbindelse med årets TV-aksjon. Sandberg setter også pris på at kommunens egne medarbeidere kommer seg ut av kommunehuset og inn på kjøpesenteret for å møte folk og bidra til å sette vann i fokus på den måten de gjør. Lekkasjene kraftig redusert Virksomhetsleder for infrastruktur og vannmiljø i Nesodden kommune, Reidun Isachsen, er også stolt over de resultatene kommunen har oppnådd innen vannsektoren de siste årene. - Vi hadde en lekkasjeprosent opp mot 40, og nå er vi kommet under 15 prosent. Det er takket være målrettet arbeid. Vannforbruket er redusert selv om innbyggertallet er økt, og det som følge av lekkasjetetting og rørfornhying, forklarer hun. VA-nestoren i Nesodden kommune, prosjektleder Arne Johansen, mener det er viktig å møte innbyggerne i kommunen ansikt til ansikt for å fortelle hvorfor de skal betale VA-gebyrer. -Når de blir kjent med at kommunen ligger helt på topp både når det gjelder vannkvalitet, ledningsfornyelse og sikkerhet i sin vannforsyning, så forstår de at midlene blir brukt på en god måte. Johansen og hans kolleger benyttet også anledningen til å vise fram VA-utstyr, blant annet utstyr for lekkasjesøking.Her var det også gamle anboringsklammer og utstyr for dagens metode med elektrosveising ble vist fram. -Nesodden bruker bare PE-rørfordi det er helsveisede rør som varer lengst. Hos oss skal rørene ligge i 100 år, sår Johansen og Isachsen fast. -Vi er stolt over det vi får til. Vi er en flott gjeng som arbeider sammen både på drift og stab, og vi vil gjerne bidra også ut over egen kommune, sier de to. I forbindelse med aksjonen ble det delt vi ut informasjonsmateriell om TV-aksjonen, det ble delt ut vannflasker fra Norsk Vann, og det ble oppfordret til å delta som bøssebærene og bidragsytere til selve TV-aksjonen. Rekruttering til vannbransjen var også en del av dagens aksjon på Nesodden. -Vi trenger mange unge medarbeidere i norsk vannbransje, og kanskje er det noen som vil bidra til bedre også i utviklingsland, avslutter Reidun Isachsen.