VA-sektoren uten innovasjon?

avatarevuser
Oppdatert: 02 oktober 2012
Det er Tekna, Teknisk-naturvitenskapelig forening og Norsk Vann som har gått sammen om konferansen, som har samlet 85 deltakere fra kommuner, vannverk, rådgivende ingeniører og entreprenører. Skal bli bedre En av de mest erfarne rådgiverne innen norsk VA, prosjektleder Christen Ræstad, er satt på som ordstyrer for konferansen, og Ræstad er kjent for å provosere fram de friske debattene og viljen til å nå ønskede resultater for en konferanse. Han slo umiddelbart fast at norsk VA-miljø selvsagt både bør og kan jobbe både smartere og mer effektivt. Prosjekt om kontraktsformer Konferansen er viktig fordi den nye samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann nå skal gjennomføre et prosjekt om ulike kontraktsformer. Dette gjelder både prosessanlegg, men også for andre typer kontrakter. I løpet av disse to dagene vil det komme fram alternative løsninger i forhold til dagens tradisjonelle anbud og fokus på pris.  Kanskje skal disse i langt større grad erstattes med partnering og offentlig/privat samarbeid.  Erfarne fagfolk er hentet inn for å komme med innspill til disse to sentrale temaene, der både positive og negative erfaringer med ulike kontraktsformer kom fram. Den danske VA-eksperten Erling Holm konkluderte i sitt foredrag om partnering at dette kun er vellykket dersom alle partnere kan skrive under på konklusjonen om vellykkethet. PetterEiken, administrerende direktør i Skanska Norge AS, tok for seg offentlig/privat samarbeid (OPS) og spissformulerte seg blant annet med at Regjeringen kan unnlate å bli gjenvalgt hvis praksis ikke blir endret når det gjelder en rekke utbygginger, spesielt innen vei og anlegg.