VA-folkets nye ”bibel” lansert

avatarevuser
Oppdatert: 16 oktober 2012

Den nye læreboka i vann- og avløpsteknikk skal være en lærebok for høgskoler og universiteter, men skal også tjene som ei håndbok for alle som jobber med vann og avløp. Det ble en lansering der norsk VA-miljø glimret med sitt fravær.

Redaktørjobben
ble betegnet som både krevende og inspirerende. Arbeidene startet opp i begynnelsen av 2010, og prosjektperioden har dermed vært på nesten tre år. Halvparten av boka er skrevet av Hallvard Ødegaard. Øvrige forfattere har vært Oddvar Lindholm, Sveinung Sægrov, Stein Østerud, Svein Thorolfsson, Arve Heistad og Gunnar Mosevoll. Norsk Vann har dermed samlet et sterkt lag for å utgi denne omfattende boka.
Prosjektleder og forlagsredaktør har vært Fred Ivar Aasand i Norsk Vann.
En rekke høyskoler, universiteter, kommuner, konsulentselskaper og interesseorganisasjoner og foretak har bidratt økonomisk i prosjektet. 

Tettpakket referansebok
Boka består av 18 hovedkapitler, og det tegnes også et historisk bilde av norsk vann- og avløpssektor med start i 1850. Svartediket i Bergen var landets første moderne vannverk, og den historiske delen avsluttes med å ta for seg kompetanseutfordringer og forskning og utvikling.  

Det er egne kapitler om VA-hudraulikk, VA-kjemi, vannkvalitet og vannforurensning, om oppbygning av vannverk og avløpsverk, og et eget kapittel om vannkilder og vanninntak. Ulike typer behandling av drikkevann er også inngående omtalt.Videre er FDV viet stor oppmerksomhet. Ledningsteknologi for vann og avløp er omtal og det samme er transport av avløps- og overvann.

I forbindelse med hvert enkelt kapittel er det oppgitt en fyldig referanseliste 
Boka er rikt illustrert, og er blitt ei spennende bok.  Mange vil hevde at dette blir en referansebok innen VA-teknikk, hydrologi, hydraulikk og kjemi. Den selges kun fra Norsk Vanns nettside og koster 700,-  kroner for medlemmer i Norsk Vann og for studenter. Pris for ikke-medlemmer er 1000,- kroner.

Boka er trykket opp i 2000 eksemplarer i første opplag. Elektronisk versjon kan komme senere, men er ikke ennå ikke bestemt. Norsk Vann mener dette er en komplett bok både for studenter og fagfolk ute i VA-Norge. Enkelte fagfolk vil nok savne enda dypere graving innen sine felt, men det er 40 år siden bransjen fikk en så fyldig oppdatering av VA-faget. 700 sider veier for øvrig 3 kilo, så det er neppe noe sengelektyre.