https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2013/08/Copy-of-aabye-test-1.jpg

Utfordrende med lange PE-ledninger

avatarevuser
Oppdatert: 28 august 2013
-Vi skal ha et trykkfall i løpet av 2 minutter og på denne korte tiden har vi problemer med å bli kvitt nok vann og samtidig få målt trykket. Dette er en utfordring. Vi må få rette sammentrekning på røret for å få fram de korrekte resultatene. Det er årsaken til at vi nå må over på en ny norm, slik at vi faktisk vet hva vi driver med, sier Aabye. Dette handler om lange PE-rør, fra 300 millimeter og oppover og i lengder på 2000 meter eller mer. Det vil i praksis si offentlige overføringsledninger. Aabye mener derfor RIN-operatørene bør derfor gå tilbake til den gamle NS3551-metoden for å trykkprøve PE-ledninger. -På dette feltet vil vi tilbake til ”det gamle gode”. RINs faggruppe vil nå gjennomføre tester for å finne en god løsning, opplyser Aabye. Dette vil koste noen kroner fordi operatører må tas ut fra sin daglige jobb og møtes til testingen. Aabye håper det skal være mulig å få til et spleiselag fra flere aktører og fagmiljøer. -Vi må ha utstyr for å logge resultatene i tillegg til en dyktig sekretær og fagfolk innen plastmaterialer som kan beregne og kontrollere det vi gjør. Det er viktig at vi kan stole på resultatene. Vi har ikke behov for synsing, men rene fakta i et prosjekt som dette, understreker Aabye. Han håper testingen kan starte opp allerede i høst.