https://admin.rin-norge.no/wp-content/uploads/2023/03/RIN-utstiller-1.jpg

Til alle potensielle utstillere

avatarInger Anita
Merkesdal
Oppdatert: 19 juni 2023

RINs årlige fagtreff gjennomføres 23. – 25. august, på hotell Seilet i Molde. Dette er en melding til firma, kommuner og andre som ønsker å delta med utstilling.

Det blir som vanlig plass til utstillere både inne og ute, og rom i det faglige programmet til utstillerbesøk. Formell invitasjon sendes ut senere. Men i mellomtiden ville det vært fint om de som ønsker å delta med utstilling på fagtreffet kan gi en tilbakemelding på dette. Henstillingen rettes spesielt til utstillere utendørs.

Meld interesse til jonny.undersaker@asplanviak.no, slik at sekretariatet får en form for oversikt over hvor stor plass som må leies. Takk!

Ellers kan vi meddele at styret og faggruppene i RIN så smått er i gang med planlegging av programmet for fagdagene. De oppfordrer alle til å spille inn temaer de ønsker å få inn i programmet. All relevant kontaktinformasjon er her.